Persbericht Groen – Ecolo

De website met huurprijzen die de Brusselse regering heeft aangekondigd is een maat voor niets, vinden Arnaud Verstraete (Groen) en Alain Maron (Ecolo). Dit zal de Brusselse huurwoningen niet betaalbaarder maken. Groen en Ecolo hebben een jaar geleden al een voorstel van ordonnantie met concrete oplossingen ingediend in het Parlement. De meerderheidspartijen weigeren vooralsnog om dit te bespreken.

Waarom zal deze maatregel niet werken?

Minister van huisvesting, Céline Fremault (CDH), gaf in Le Soir (9/11) te kennen dat er tegen half 2017 een website met een rooster met referentiehuurprijzen komt, waarmee Brusselaars hun huurprijs kunnen vergelijken. De minister gelooft, dat huurders die vandaag te veel betalen, een betere prijs zullen kunnen onderhandelen, door hun verhuurders te wijzen op de prijzen op die website. “Zeer naïef om te geloven dat dit enig positief effect zal hebben. De realiteit is dat een verhuurder de prijs gewoon zelf bepaalt, wanneer er heel veel kandidaten zijn voor eenzelfde woning. Je zal als kandidaat huurder helemaal niets kunnen onderhandelen met die referentieprijzen,” oordeelt Verstraete.

Wat werkt wel?

Groen en Ecolo hebben vorig jaar in het Brussels Parlement een ordonnantie ingediend om de huurprijzen in Brussel af te koelen. Groen en Ecolo vertrekken ook van een rooster met referentiehuurprijzen, maar met precieze bedragen die gebaseerd zijn op 7 objectieve criteria.

Belangrijkste innovatie die daarin voorgesteld wordt, is de invoering van een Paritaire Commissie, die is samengesteld uit evenveel vertegenwoordigers van de huurders als van de verhuurders. In principe komen huurder en verhuurder onder elkaar een prijs overeen. Als één van de 2 echter van mening is dat de prijs niet rechtvaardig is, kan die naar die Paritaire Commissie trekken. Die Commissie stelt dan een prijs vast, op basis van objectieve referentieprijzen.

Waarom is dit belangrijk?

Betaalbare huurprijzen zijn een belangrijke uitdaging in Brussel. Meer dan de helft van de Brusselaars huurt zijn woning en de vraag naar woningen stijgt veel sneller dan het aanbod. Het observatorium Huurprijzen publiceerde recent een rapport waaruit bleek dat de huurprijzen in 10 jaren veel sneller gestegen zijn dan de inkomens.

9 NOV 2016

Contact:
Arnaud Verstraete
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Alain Maron
Parlementslid Ecolo
Brussels Hoofdstedelijk Parlement