Persbericht Groen – Ecolo

Brussels Parlementslid Annemie Maes (Groen) dient een resolutie in waarin ze een tijdschema vraagt om dierproeven af te bouwen. Daarmee roept ze staatssecretaris voor dierenwelzijn, Bianca Debaets (CD&V), op om haar bevoegdheid ter harte te nemen. “Europa kent al sinds 2010 een richtlijn voor de vervanging en vermindering van het gebruik van dieren in testen,” aldus Maes. “Het is hoog tijd dat deze Europese richtlijn ook wordt omgezet in een Brussels actieplan.”

Het Brussels hoofdstedelijke gewest is sinds 1 juli 2014 bevoegd voor dierenwelzijn. Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen: “Brussel was het laatste Gewest in België om een Raad voor Dierenwelzijn op te richten. Laten we nu een voorloper zijn in het afbouwen van dierproeven.” Net als in het Vlaams parlement dient Groen een resolutie in.

In 2014 werden er nog bijna 100.000 testen uitgevoerd op proefdieren in het Brussels Gewest, maar er vinden ook experimenten met apen plaats. Groen vraagt nu een stappenplan vast te leggen om dierproeven op gewervelde dieren af te bouwen. De partij wil dat de regering hiervoor streefcijfers per jaar vastlegt. Dit moet volgens de groenen gepaard gaan met een beleid dat innovatieve en alternatieve onderzoeksmethodes stimuleert.

De resolutie, die mee werd ondertekend door MR en Ecolo, verwijst naar het groeiend maatschappelijk draagvlak om dierenleed te voorkomen en naar de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen die de nood aan dierproeven afbouwen. Céline Delforge, Brussels parlementslid voor Ecolo: “Zo is er bijvoorbeeld het onderzoek van professor Vera Rogiers aan de VUB. Dat onderzoek bestaat erin dat cellen worden nagemaakt en kunnen worden gebruikt als alternatief voor dierlijke en menselijke cellen. Dat zijn de zogenaamde 3D-cellen, huidcellen die worden gebruikt als levercellen. Daardoor worden proeven op dieren overbodig.”

16 JAN 2017

Contact:
Annemie Maes
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement