Persbericht Groen

Volgens Groen zijn er aanvullende maatregelen nodig voor het pollutieplan. “Als we gezonde lucht willen, is enkel het afraden van wagengebruik onvoldoende,” zeggen de groenen. “Daarom stellen we extra maatregelen voor om het pollutieplan naar een hoger niveau te tillen. Een pollutiekorting op openbaar vervoer is daar één van.”

Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen): “Groen stelt een pollutiekorting voor op alle openbaar vervoertickets. Dit moet gepaard gaan met een extra aanbod van het openbaar vervoer naar en binnen Brussel. Met andere woorden een soort van nood GEN en BEN bij de NMBS en extra capaciteit bij De Lijn en de MIVB. Tegelijk stellen we voor om tijdelijke busbanen te voorzien waarop ook fietsers en carpoolers welkom zijn. Voor de pendelaars voorzien we gratis parkeerplaatsen op randparkings. We vragen extra shuttles of openbaar vervoermogelijkheden zodat pendelaars de stad vlot kunnen blijven bereiken.”

De luchtkwaliteit in Brussel vormt al jaren een pijnpunt voor de inwoners van het gewest. Fijn stof is ontzettend schadelijk voor de gezondheid. Naar schatting is luchtverontreiniging in België jaarlijks verantwoordelijk voor bijna 10.000 voortijdige sterfgevallen en 2,5 miljoen verloren werkdagen door ziekte. Met name voor de Brusselse ketjes is de luchtvervuiling problematisch. Zij ademen van kindsbeen af de ongezonde lucht in. Totaal onverantwoord. Vandaar ook de veroordeling van het Brussels gewest door de Europese Commissie omwille van de slechte luchtkwaliteit.

6 DEC 2016

Contact:
Annemie Maes
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement