Persbericht Groen – ECOLO

Groen en Ecolo Brussel vernamen via de pers de voorstellen van minister-president Rudi Vervoort over de verbreding van de Brusselse Ring. Stellen dat “Brussel belang heeft bij een verbreding van de Ring” is op z’n minst voorbarig en stemt niet overeen met de positie van de Brusselse regering.

Deze positie werd in de maand oktober bij monde van de Minister van Openbare Werken, Brigitte Grouwels, in het parlement toegelicht. Groen en Ecolo verzetten zich niet tegen punctuele aanpassingen aan de Ring ter hoogte van het stadion. Wel vragen we een versterkte samenwerking met Vlaanderen om tot gedragen gemeenschappelijke oplossingen te komen voor de mobiliteit in de metropolitane zone, met respect voor de doelstellingen uit IRIS II, het Brusselse mobiliteitsplan. Het is bovendien aangewezen voorzichtig te zijn met verklaringen die te maken hebben met het stadion.

Annemie Maes zal in het Brussels parlement een interpellatieverzoek indienen waarin ze minister-president Vervoort uitleg vraagt over zijn uitlatingen.

Contact:
Annemie Maes
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement