De Brusselse regering moet dringend haar verantwoordelijkheid nemen en de woonbonus aanpassen. Het huidige systeem is te duur en een groot deel van de financiële steun gaat naar de hogere middenklasse, die dat niet nodig heeft. De woonbonus moet nu aangepast worden, zegt Arnaud Verstraete (Brussels parlementslid Groen).

Mikken op groepen die het echt nodig hebben

Het huidige systeem geeft vooral financiële steun aan de hoogste inkomens en minder aan diegenen die de steun het meest nodig hebben, zoals pas afgestudeerden, alleenstaanden of mensen met lage inkomens. Meer nog, door de woonbonus stijgen de prijzen van de woningen.

Arnaud Verstraete: “Het wordt stilaan cynisch om de weinige overheidsmiddelen willens en wetens te blijven investeren daar waar het niet echt nodig is. Deze regering kan de feiten niet naast zich blijven neerleggen. Ze moet het systeem nu herzien en niet wachten tot 2017, zoals voorzien in het Regeerakkoord.”

Efficiënter werken

“De Brusselse woonbonus is duur en inefficiënt”. Tot die conclusie komen twee onderzoekers in Brussels Studies. De vaststelling is niet nieuw. Ook de Brusselse woonbond en de Vlaamse Woonraad maakten eerder al een gelijkaardige analyse.

Brusselaars hebben recht op een kwalitatieve woning, of ze nu kopen of huren. Daarom moeten meer middelen van het Brusselse woonbeleid gaan naar huurpremies en het bouwen van sociale en bescheiden woningen.

“De centrale bekommernis moet zijn om zo veel mogelijk Brusselaars aan een kwalitatieve woonst te helpen”, aldus Arnaud Verstraete. “De helft van de Brusselaars zijn huurders. Deze regering moet ook voor hen oplossingen bieden”.