Persbericht Groen

Groen trekt in de 19 Brusselse gemeenten resoluut de kaart van de fiets. Net zoals op het gewestelijke niveau willen de Brusselse groenen ook op lokaal vlak een ambitieus fietsbeleid voeren. Op de site stemfiets.be, Facebook en Twitter vindt men alle info over het Groene fietsprogramma. Met een originele en mobiele fietsenstalling voeren ze daarnaast ook campagne in de 19 Brusselse gemeenten.

Groen heeft de ambitie om van het Brussels gewest op termijn een ècht fietsgewest te maken. Om die ambitie waar te maken trekken ze in de 19 Brusselse gemeenten resoluut de kaart van de fiets.

“Brussel heeft een historische achterstand in te halen als het op fietsen aankomt. Vanuit het gewest werken we dagelijks aan een ‘fietsbaar’ Brussel maar we kunnen het niet alleen. Ook de gemeenten moeten op hun niveau werken aan veilige fietspaden en een duurzame mobiliteit”, verklaart Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit, Bruno De Lille.

De Groene visie op een fietsbeleid en een duurzame mobiliteit wordt nu ook concreet vertaald naar het gemeentelijke niveau zonder daarbij de samenhang met de gewestelijk niveau uit het oog te verliezen. Beide zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

“We kunnen geen zes jaar meer wachten om ook in de gemeenten voor een modern en duurzaam fietsbeleid te gaan. Willen we veilige fietspaden, voldoende fietsenstallingen en leefbare wijken dan moeten we er nu voor gaan”, aldus Kristel Vandenbrande, kandidaat voor Groen op de Groen-Ecololijst in Oudergem.

Groen Brussels Gewest lanceerde ook de site www.stemfiets.be (www.votezvelo.be), de Facebookpagina “stemfiets” en een Twitterprofiel (#stemfiets, #votezvélo) met dezelfde naam. Brusselaars met een hart voor de fiets kunnen er terecht voor tal van algemene en Brusselse fietsfeiten, een Brusselse stand van fietszaken en de beleidsvisie van de Brusselse groenen.

Voor deze campagne heeft Groen ook een originele fietsparking ontwikkeld waarmee ze door de verschillende Brusselse gemeenten trekken.