Foto: © Kwinten Lambrecht via Twitter

Groen wil in Molenbeek resoluut kiezen voor de bescherming van de zwakke weggebruiker. Annalisa Gadaleta, Schepen Groen in Molenbeek: “Twee weken geleden werden op de Gentsesteenweg paaltjes geplaatst om de fietsers te beschermen, maar die werden al meteen weer weggenomen. De Gentsesteenweg is levensgevaarlijk voor voetgangers en fietsers. Paaltjes moeten een eerste kortetermijnoplossing zijn, maar de Gentsesteenweg moet eigenlijk volledig worden heraangelegd, met meer aandacht voor de zwakke weggebruiker en op basis van breed overleg.”

Eind november besliste het Brussels gewest om paaltjes te plaatsen om de fietspaden in de Gentsesteenweg af te schermen. Er was daarover noch communicatie noch overleg gebeurd met de gemeente. Er zou een ruzie ontstaan zijn tussen de aannemer, de handelaars en enkele bewoners. De paaltjes werden al na enkele uren weggenomen.

Het plaatsen van paaltjes is een noodzakelijk kortetermijnoplossing voor de veiligheid van de fietsers, maar er moet meer gebeuren. Groen Molenbeek wil dringend ook structurele oplossingen, zoals de heraanleg van de Gentsesteenweg met prioriteit voor de zwakke weggebruiker en de verkeersveiligheid. Bovendien is er ook een nog veel strikter handhavingsbeleid nodig tegen foutief parkeren.

De Gentsesteenweg is een goed voorbeeld van een beleid dat geen duidelijke keuzes maakt. Het kan anders. Groen wil resoluut kiezen voor de zwakke weggebruiker. In de smalle Gentsesteenweg is geen plaats voor de combinatie van fietsers, voetgangers, doorgaand verkeer richting het centrum, parkeren én vrachtwagen. Je moet als overheid keuzes maken. De groene keuze is heel duidelijk die voor voetgangers en fietsers.