Persbericht Groen

De VGC-begroting 2015 is, zoals elk jaar, in evenwicht. De vraag is of dat er ook een goede begroting van maakt, eentje die de keuzes maakt waar de Brusselaar beter van wordt.

Een eerste vaststelling is dat er voor ouders die op zoek zijn naar een plaats in het onderwijs of in een kinderdagverblijf niet veel verandert. De begroting brengt weinig geruststellend nieuws. In tegenstelling tot wat eerder aangekondigd werd in het regeerakkoord en de beleidsverklaring is dit niet de begroting die volop inzet in een versnelde creatie van nieuwe capaciteit.

Een tweede opvallende vaststelling doet Groen nog meer de wenkbrauwen fronsen: er is een grote stijging van de begrotingspost voor de kabinetten.
Annemie Maes: “Het lijkt ons, in besparingstijden, logisch dat kabinetten een inspanning leveren, net zoals ze dat verwachten van de administratie en de bevolking. De meerkost die de verhoging in graad van de hoogste functies met zich mee brengt zou minstens gecompenseerd moeten worden door een vermindering van de werkingsmiddelen om te vermijden dat de totale enveloppe stijgt. Helaas, deze oefening is niet gemaakt.”

En ten derde stellen we vast dat Vlaanderen blijkbaar niet bereid is om de achterstand op het vlak van Stedenfondsmiddelen weg te werken. Terwijl Vlaams minister Van den Bossche in 2013 nog had aangekondigd voorstander te zijn van een groei van de middelen van het Stedenfonds voor Brussel, zien we dat Brussel nog steeds te weinig geld krijgt in vergelijking met Antwerpen en Gent. Geld dat broodnodig is om de stijgende kinderarmoede (34%) aan te pakken en ter ondersteuning van verenigingen die op het terrein werken met jongeren of senioren.

Annemie Maes: “In 2011 was de Vlaamse Gemeenschap goed voor 39,84% van de middelen van de VGC, terwijl het Brussels gewest 38,70% van de middelen gaf. In de begroting 2015 is de bijdrage van de Vlaamse gemeenschap gedaald tot 34,40%, terwijl het Brussels gewest status quo blijft met 38,75%. Eens te meer blijkt uit deze begroting weinig liefde van Vlaanderen voor Brussel.”

Hoewel heel wat initiatieven van de vorige legislatuur verder gezet worden, hadden we toch graag meer ambitie gezien. Zeker op het vlak van onderwijs, kinderopvang en jeugd, stuk voor stuk bevoegdheden waar het VGC-college een extra inspanning beloofde, moet dringend meer ambitie getoond worden. Want nu blijft het allemaal te weinig om de uitdagingen waar Brussel voor staat aan te gaan.

Contact:
Annemie Maes
Parlementslid Groen
Fractieleidster VGC
Brussels Hoofdstedelijk Parlement