Groen en Ecolo gaan nóg intenser samenwerken. Trappen we hiermee geen open deur in? Groen en Ecolo werken toch al samen?

Dat klopt. We hebben een gemeenschappelijke federale fractie. We hebben een nationaal overlegorgaan tussen de beide partijen. We hebben gemeenschappelijke fractievergaderingen in het Brussels parlement. We voeren samen beleid in 4 gemeenten van Brussel. We vormen gemeenschappelijke fracties in tal van Brusselse gemeenteraden. We hebben Ecolo-Groen afdelingen. We doen tal van activiteiten samen… En toch gaan we nog een stap verder. We gaan zo ver dat we in de feiten één partij gaan zijn met één politiek project voor Brussel.

De kern van de zaak.

Zondag 19/6 gaven Groen en Ecolo het startschot om op een nieuwe manier aan politiek te doen in Brussel, in België. We gaan wars van taal-, gemeenschaps-, gemeente- en partijgrenzen bouwen aan een politiek project voor Brussel. We slaan de handen in elkaar en treden met een gemeenschappelijke missie en visie naar buiten. Zo positioneren we ons als dé Brusselpartij. We bouwen aan een Brusselse gemeenschap die ons verenigt ongeacht je taal of herkomst. We bouwen samen met alle geëngageerde, progressieve krachten aan een Brusselse stadsgemeenschap. Een gemeenschap die verenigt, ongeacht je taal of herkomst. We bouwen aan Brussel, een groene stad waar je jong kan zijn en oud wil worden.

Waarom schakelen we nog een versnelling hoger?bosvoorde

We doen dat, omdat Brussel nood heeft aan een nieuwe generatie politici. Politici die verder kijken dan een taal-of gemeentegrens. Politici die verder kijken dan hun partij en die samen met iedereen die zich engageert voor Brussel bouwen aan een duurzame stad. Daarvoor moeten we een plek creëren waar die grenzen van geen tel zijn en waar iedereen die dat wil, mee kan bouwen. Dat willen we doen via ons politiek lab Brussel. Deze nieuwe manier van samenwerken groeit ook voort vanuit een enorme wil van onze leden en sympathisanten. Die het niet meer dan evident vinden dat we wars van taal- en gemeenschap een politiek project uitbouwen. We zijn er dan ook van overtuigd dat we enkel op die manier relevante oplossingen kunnen vinden voor de problemen waar Brussel mee geconfronteerd wordt.

Wat is dan die gemeenschappelijke missie?

Onze gezamenlijke missie, waar we voor staan, vatten we samen in 4 krachtlijnen.

  • We zijn dé Brusselpartij. We willen bouwen aan een Brusselse gemeenschap die ons verenigt ongeacht je taal of herkomst. We bouwen samen aan Brussel. We zoeken naar bondgenoten en verenigen alle geëngageerde en progressieve krachten in Brussel. Ons politiek project overstijgt dus de grenzen van de partijpolitiek. Meer nog: we nemen de rol op van bruggenbouwer.
  • We zijn een ecologische partij. We streven op alle vlakken naar duurzaamheid. We zijn een groene voortrekker en vinden innovatie erg belangrijk in de aanpak van de ecologische, sociale en economische uitdagingen.
  • We zijn een sociale partij. Levenskwaliteit staat voor ons centraal. We pakken discriminatie aan, geloven niet in het recht van de sterkste: alle Brusselaars hebben recht op gelijke kansen. We werken aan emancipatie en laten mensen altijd in hun waarde, zeker als ze hulp nodig hebben.
  • We zijn basisdemocratisch. We vragen een evenwichtige verdeling van de macht en een eerlijke verdeling van de rijkdom. We doen dat door dialoog, participatie en het vreedzaam oplossen van conflicten. Niet alleen uit ethische overwegingen maar vooral omdat dit leidt tot betere beslissingen. We geloven dat transparante beslissingen beter gedragen worden door de bevolking.

Onze visie, waar wij ons voor engageren, vatten we kort en krachtig samen:

Brussel, een groene stad waar je jong kan zijn en oud wil worden.

Hoe zal die samenwerking er dan concreet uit zien?

We hebben drie thema’s geïdentificeerd. Voor elk van die thema’s gaan we een traject van een zestal maanden afleggen. Eerst gaan we binnen een thema een voorstel uitwerken. Het uitwerken van het voorstel gebeurt samen met experten en het middenveld. Rond het voorstel organiseren we debatten, acties en stellen dit voor aan alle Brusselaars via de pers en of een publiek evenement. De doelstelling is telkens om het publieke debat  aan te zwengelen en het voorstel op de politieke agenda te plaatsen.bosvorde

Rond welke thema’s gaan we werken?

  • “Brussel, stad op kindermaat”

Groen en ECOLO luisteren naar kinderen en jongeren. We laten hen van jongs af aan mee bouwen aan hun stad, want een stad op kindermaat is een stad op mensenmaat. Kinderen en jongeren hebben kwaliteitsvolle kinderopvang en onderwijs nodig maar ook ruimte, infrastructuur en veiligheid om zich te kunnen ontplooien.

  • “Gezond Brussel”

Leven in Brussel moet gezond worden voor alle Brusselaars. Groen en ECOLO maken van Brussel een (internationale) pionier in duurzaamheid. We bouwen vandaag aan de stad van morgen: een groene stad waarin levenskwaliteit voorop staat en de lucht zuiver is, zodat je er goed, gezond en veilig kan leven. Een stad waar elke mens die zorg nodig heeft hebben, kan rekenen op een kwaliteitsvol aanbod.

  • “Brussel werkt”

Groen en ECOLO laten Brussel niet over aan de markt of de overheid. Wij zorgen ervoor dat IEDEREEN de kans krijgt om mee zijn eigen toekomst en de toekomst van deze stad vorm te geven. Brussel wordt een stad waar burgerinitiatieven (sociale, culturele en ook economische) vele kansen krijgen. We zien cultuur en economie daarbij als middelen om een groene, gezonde, solidaire en eerlijke samenleving op te bouwen.

Hoe kan je meedoen?

Als je goesting hebt om mee te werken aan ons gezamenlijk project voor Brussel, contacteer dan onze politiek opbouwwerker Sam Vandenberghe.

Meer info vind je ook via onze kanalen op social media:

foto’s: (c) Herman Sleebus