Persbericht Groen – Ecolo

Vandaag keurde de commissie leefmilieu van het parlement hoorzittingen goed over de boekhouding van Net Brussel, een oud zeer dat oppositiepartijen groen en Ecolo al meermaals aan de kaak stelden. “Wij zijn blij dat de meerderheid eindelijk meer transparantie wil bieden over de interne werking van Net Brussel,” aldus de groenen. “Na verschillende negatieve adviezen van het Rekenhof en een veroordeling voor oneerlijke concurrentie werd het meer dan tijd.”

Het Rekenhof vraagt inderdaad al sinds 1996 een duidelijke analytische boekhouding van Net Brussel, maar in praktijk is daar weinig van te merken. Het gaat sinds 2010 nochtans om een wettelijke verplichting. Staatssecretaris Laanan kondigde onlangs aan dat de analytische boekhouding tegen het eidne van deze regeerperiode op punt zou moeten staan. “Nu is Net Brussel een zwarte doos,” aldus Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen. “Jaarlijks gaan er miljoenen euro’s naartoe, maar niemand weet waar ze voor gebruikt worden. In combinatie met de veroordeling die ze al opliepen voor oneerlijke concurrentie en de dubbele rol die ze spelen als publieke dienstverlener enerzijds en bedrijf actief op de privémarkt anderzijds, roept dit heel wat vragen op. Daarom dringen wij al lang aan op een controle door het parlement.”

“Eigenlijk zijn er drie redenen waarom een duidelijke analytische boekhouding belangrijk is,” aldus Arnaud Pinxteren, Brussels parlementslid voor Ecolo. “Naast het verminderen van de fraudegevoeligheid maakt een gescheiden boekhouding ook een betere dienstverlening mogelijk en kan het ons helpen de recyclagedoelstellingen te halen. De dotatie van het ABP steeg tussen 2009 en 2013 van 109 miljoen naar 140 miljoen, een stijging van 28%. Tijdens dezelfde periode ging de recyclagegraad maar met 5,52% omhoog. Ook de netheid van het gewest lijkt er niet significant op vooruit te zijn gegaan. Waar al dat extra budget dan naartoe gaat? Niemand die het kan zeggen.”

Staatssceretaris Laanan heeft lang parlementaire controle op de boekhouding van Net Brussel afgewezen, maar in de commissie stemden zowel partijen uit de meerderheid als van de oppositie nu dan toch voor het organiseren van hoorzittingen waarbij Net Brussel haat boekhouding komt toelichten. De groene oppositie wilde ook graag andere partijen uitnodigen, zoals experts in overheidsfinancieën, maar deze vraag werd afgewezen.

30 MEI 2017

Contact:

Annemie Maes
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement