Persbericht Groen

Donderdagavond 28 maart 2013 heeft het partijbestuur van Groen Gewest Brussel beslist om Alain Beeckmans voor te dragen als nieuwe voorzitter van de Brusselse vervoermaatschappij MIVB. Het partijbestuur maakt meteen van de gelegenheid gebruik om huidig voorzitter Adelheid Byttebier te bedanken voor de inspanningen die ze de voorbije jaren heeft geleverd om van de MIVB een performante vervoersmaatschappij te maken.

Adelheid Byttebier, huidig voorzitter van de MIVB, werd eind 2012 schepen in de gemeente Schaarbeek. Hierdoor combineerde zij al enige tijd haar voorzitterschap met een schepenmandaat. Groen staat voor goed bestuur en streeft daarom naar een zo groot mogelijke spreiding van mandaten en het vermijden van mogelijke belangenconflicten. Het partijbestuur wilde dit engagement respecteren, maar vond het ook belangrijk dat Adelheid Byttebier de gelegenheid kreeg om de belangrijke onderhandelingen over het nieuwe beheerscontract af te ronden. Nu die onderhandelingen tot een goed einde zijn gebracht, is het moment aangebroken om de fakkel door te geven.

Groen Gewest Brussel bedankt Adelheid Byttebier voor de gedrevenheid waarmee ze binnen de MIVB werk maakte van goed bestuur. Als voorzitster waakte ze er voortdurend over dat de klant, de Brusselaar, centraal stond in de beslissingen van de vervoermaatschappij. Ze lag dan ook mee aan de basis van de beslissing om de capaciteit van het openbaar vervoer stevig uit te breiden. Iets wat voor haar noodzakelijk was om de duurzame ontwikkeling van Brussel en het welzijn van haar inwoners te garanderen.

Alain Beeckmans, mobiliteitsspecialist en eveneens bestuurslid voor Groen in de MIVB, zal nu de fakkel van Adelheid Byttebier overnemen. Hem wacht de belangrijke taak om het nieuwe beheerscontract zo maximaal mogelijk te laten uitvoeren. Zo kan het openbaar vervoer in Brussel nog efficiënter bijdragen aan een betere mobiliteit en een grotere leefbaarheid van ons Gewest.