De oproep van Philippe Van Parijs tot burgerlijke ongehoorzaamheid door middel van een picknick op de Anspachlaan klinkt ons als muziek in de oren. Kiezen voor een leefbare, aangename stad betekent kiezen voor voetgangers, fietsers, snel en comfortabel openbaar vervoer. En ja, in dit plaatje is ook plek voor doordacht gebruik van de auto. Wat wij niet willen is een stad waarin de auto alle ruimte naar zich toetrekt.

Minder auto’s betekent namelijk een betere luchtkwaliteit, een evenwichtiger ruimtegebruik en minder gezondheidsproblemen. Kortom: een hogere levenskwaliteit. En is dat niet iets waar we allemaal naar streven?

Heel wat handelaars blijven er rotsvast van overtuigd dat een inperking van het autoverkeer en het aantal parkeerplaatsen hun failliet inluidt. Nochtans, daar waar echt duidelijk gekozen wordt voor autovrije centra, zoals in Hamburg, Stockholm, Kopenhagen of – dichter bij huis – Gent, doet de handel het zeer goed en zelfs beter dan voordien.

In december vorig jaar nog voerde Jong Groen Brussel actie op het Brouckèreplein. Onze boodschap: pleinen moeten opnieuw plein kunnen zijn, ontmoetings- en rustplekken, geen betonnen doorsteek tussen twee drukke lanen, gedomineerd door de wagen. Hopelijk zijn we zondag met heel veel om de overjaarse Koning Auto duidelijk te maken dat het eindelijk tijd is voor een troonsafstand.

Neen, de wereld komt niet stil te staan met minder wagens. Dit is juist een kans om met z’n allen meer en op een aangenamere manier te bewegen en zo bij te dragen tot een leefbaarder en duurzaam Brussels Gewest.

Groen roept haar leden op om deel te nemen aan deze actie en hoopt dat ze herhaald wordt zolang het nodig is.

Rik Jellema
Voorzitter Groen Brussels Gewest