Persbericht Groen

Met ingang van 1 december 2013 stelt Annemie Vermeylen haar mandaat van gemeenteraadslid ter beschikking van de lijst Ecolo-Groen in Watermaal-Bosvoorde. Groen Brussel respecteert de persoonlijke keuze van Annemie Vermeylen en wil haar danken voor haar jarenlange inzet en tal van mooie verwezenlijkingen.

Annemie Vermeylen is sinds 2000 verkozen als gemeenteraadslid voor Agalev/Groen in de gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde. In januari 2002 werd Vermeylen schepen, wat ze bleef tot december 2012. Als schepen kan ze een heel mooi palmares voorleggen waar de groene Brusselaars fier op zijn. Een greep uit haar belangrijkste beleidsdaden zijn het lokale Kyotoplan dat reeds in 2012 de doelstelling van 30 % energiebesparing in de openbare gebouwen heeft bereikt. Dit leidde ertoe dat de uitstoot van CO2 met 30% werd verminderd. In samenwerking met Abbeyfield vzw werkte Vermeylen het Ijsvogelproject uit dat gemeenschapswonen voor alleenstaande senioren ondersteunt. Zij voorzag gratis energiescans voor gezinswoningen en zorgde voor de oprichting van het energiehuis Zoniën.

Brussels voorzitter van Groen Malika Abbad wil Annemie Vermeylen bedanken voor haar jarenlange inzet voor de inwoners van Watermaal-Bosvoorde: “Annemie Vermeylen heeft zich steeds ingezet voor meer levenskwaliteit voor de inwoners van Watermaal-Bosvoorde en wist dat te verzoenen met een lager energieverbruik. Wij zullen haar hard missen maar respecteren haar persoonlijke keuze om haar mandaat terug te geven aan haar fractie en wensen haar opvolger alle succes toe.”