Vandaag viert Brussel de Dag van de Netheid. In de namiddag zijn er in Brussel stad tal van festiviteiten te beleven. Maar het is geen feest als de straten er vuil bij liggen. Daarom zijn we er met een aantal jonge kandidaten op uit getrokken om de straten schoon te vegen. Het startpunt was het standbeeld van Manneken Pis in het centrum van de stad om 10h. We vervolgden onze tocht via Kapellekerk om zwerfvuil op te ruimen. Om 12h kwamen we toe op onze eindbestemming op het Vossenplein in de Marollen met blauwe en witte vuilniszakken tot aan de rand gevuld met zwerfvuil.

Bart Dhondt (gemeenteraadslid stad Brussel): “De Dag van de Netheid was de perfecte aanleiding om na te gaan hoe de straten in onze stad er bij liggen. En dat was eerlijk gezegd een tegenvaller. De trottoirs en openbare bloembakken lagen er vaak vuil bij: van sigarettenpeuken tot rondslingerende plastic verpakkingen. Op sommige openbare plekken leek het wel een vuilnisbelt. Op de hoek van de Ursulinenstraat aan Kapellenkerk lag een parking bezaaid met lege blikjes, plastic flessen en zelfs glas. Dat moet echt beter. De stad moet er 365 dagen proper bij liggen. Netheid is voor Groen immers een essentiële voorwaarde voor een leefbare stad”, aldus de 1ste opvolger voor het Vlaams parlement.

De voorbije jaren werd in het kader van de staatshervorming werk gemaakt van een overheveling van de straatvegers van gewest naar gemeenten. Deze stap draagt bij tot een beter werking van de netheidsdiensten, maar zal niet volstaan om onze stad proper te houden. Er moet nog meer werk worden gemaakt van preventie via sensibilisering op school en wijkparticipatie. Maar we pleiten ook voor extra maatregelen om onze stad leefbaar te houden.

Brussels parlementslid Annemie Maes: “De voorbije jaren hebben we fors geïnvesteerd in een propere stad. Het aantal containerparken werd verhoogd en zijn vandaag ook 7/7 geopend. Maar extra maatregelen zijn nodig als we de leefbaarheid van onze stad nog willen verbeteren. Met Groen willen we werk maken van 200 openbare toiletten, een kadaster van zware sluikstortpunten en parkwachters die mensen consequent informeren. We gaan ook voor een uitgebreid netwerk van openbare vuilnisbakken en waar mogelijk een systeem van ondergrondse vuilcontainers. Tot slot moet ook het gevoel van straffeloosheid verdwijnen. Zeker tegen hardleerse vervuilers moet je streng durven optreden”. Aldus Annemie Maes, 2de op de lijst voor het Brussels parlement.