Met verslagenheid en grote droefenis hebben wij het droeve overlijden van Bram Moerman, ons gemeenteraadslid in Koekelberg, en zijn twee kinderen vernomen. Bram stapte uit het leven en nam daarbij zijn twee kinderen mee.

We betuigen ons diepste medeleven aan Bram’s vrouw, familie en vrienden.

Uit respect voor zijn familie en vrienden vragen we aan de pers om de nodige afstand te bewaren zodat iedereen dit verschrikkelijke nieuws kan verwerken.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan telefonisch terecht bij Tele-Onthaal op het telefoonnummer 106 en de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be