Persbericht Groen

Groen betreurt de polemiek die Ridouane Chahid (PS), schepen van mobiliteit in Evere en ondervoorzitter van de MIVB, probeert te creëren rond de vervanging van Adelheid Byttebier als voorzitster van de Brusselse Vervoermaatschappij. De partij benadrukt dat deze beslissing lang vóór de kwestie met de hybride bussen op de agenda van het partijbestuur stond.

Malika Abbad, voorzitster Groen Gewest Brussel: “Als Groene partij zijn wij ervan overtuigd dat je het combineren van mandaten beter zoveel mogelijk vermijdt. We streven daarom naar een spreiding van mandaten om zo mogelijke belangenconflicten te vermijden. De discussie over de vervanging van schepen Adelheid Byttebier als voorzitster van de MIVB leefde dan ook al enige tijd binnen Groen. Het mag dus duidelijk zijn dat deze vervanging niets te maken heeft met de recente beslissing over de aankoop van hybride bussen. Mocht dit het geval geweest zijn, dan had het partijbestuur er beter aan gedaan om haar uit de Raad van Bestuur te zetten. Maar zij is nog steeds bestuurder voor Groen in de MIVB en kan dus nog steeds mee stemmen over alle beslissingen die de Raad van Bestuur toekomen. Dhr Chahid ziet verbanden waar er geen zijn.”.

In het Brussels regeerakkoord staat bovendien dat de regering, de risico’s op belangenconflicten wil vermijden door een onverzoenbaarheid in te voeren voor de uitoefening van een plaatselijk uitvoerend mandaat (o.a. schepen) met een functie van vast lid in een directiecomité van een Instelling van Openbaar Nut (bvb. de MIVB).

Groen staat voor dit principe en zou het logisch vinden dat de andere meerderheidspartijen, die via het regeerakkoord dit mee onderschrijven, hetzelfde zouden doen wanneer het over hun schepenen en burgemeesters gaat. Men kan zich dan ook de vraag stellen of dit niet misschien de échte reden is waarom dhr Chahid, zelf schepen van mobiliteit in Evere, zo zenuwachtig reageerde op het nieuws over de vervanging van de voorzitster van de MIVB.

Het is in elk geval betreurenswaardig dat Ridouane Chahid het vertrek van Adelheid Byttebier, die hij naar eigen zeggen hoogacht, in een negatief daglicht probeert te stellen om politieke spelletjes te spelen.