Interpellatie gemeenteraad 30 mei 2012 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Gotha Club, Leuvense steenweg: een nachtclub teveel? – Chaussée de Louvain, Le Gotha des boîtes de nuit?

Eind 2010 werd het project Scailquin voorgesteld waarbij het huizenblok tussen de Leuvensesteenweg en de Scalquinstraat een metamorfose zou ondergaan. Enkele leegstaande en verkommerde panden zouden plaats ruimen voor meer dan 8.000 vierkante meter nieuwe woningen en nieuwe openbare ruimte met veel groen.

In de pers verscheen enkele weken terug het bericht dat Famous Club, het bedrijf van Daniel Camus, een nachtclub zou openen in Sint-Joost. Na overleg met de gemeente Sint-Joost-ten-Node zou zijn besloten dat de nieuwe club onderdak krijgt in de oude cinema Marignan op de Leuvensesteenweg.
Het bericht dat een nachtclub zou openen te midden van 8000 m2 aan nieuwe geplande woningen wekt verbazing.

Burgemeester Jean Demannez verklaarde tevreden te zijn met de komst van de nieuwe club omdat het de reputatie van de gemeente ten goede zou verbeteren.

Ondertussen organiseerde de oppositiepartijen Ecolo-Groen en MR een ontmoeting tussen bewoners en de exploitant Daniel Camus en eigenaar van het gebouw Didier Thiry. Op deze vergadering werden door deze laatsten enkele beloftes gemaakt zoals :

  • Het prioritair aanwerven van personeelsleden uit de gemeente.
  • Een bijzondere aandacht voor het bewaren van orde, rust en netheid aan de ingang van de nachtclub door het aanwerven van stewards.
  • Het overdag openstellen van de ruimte voor gemeentelijke en culturele activiteiten.
  • Een belangrijke investering in geluidsisolatie
  • Het houden van een evaluatie van de milieueffecten (étude d’incidence)

Recent aanvaarde de dienst stedenbouw van de gemeente op vraag van Ecolo-Groen om een openbaar onderzoek te voeren naar de verlenging van de mileuvergunning die in juli ten einde loopt. Dit was, zo bleek, aanvankelijk niet voorzien door het gemeentebestuur.

Mijn vragen:

  • Hoe ziet de gemeente de toekomst van het project Scailquin. Is een nachtclub te midden van 8000 m2 aan nieuwe woningen realistisch?
  • In welke zin is de komst van een nieuwe nachtclub een goede zaak voor de reputatie van de gemeente ?
  • Hoe ziet de gemeente de impact van de nachtclub op de toekomst van de verkeersvrije steenweg en op de veelgeplaagde inwoners van de buurt en van de Scailquinstraat ? Zal de gemeente rekening houden met de bemerkingen van de bewoners naar aanleiding van het openbaar onderzoek?
  • Zal de gemeente een conventie sluiten met de exploitant om de beloftes betreffende tewerkstelling, overlastbeperking, sluitingsuur, etc sluitend en afdwingbaar te maken?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen