5 april 2018: debatnamiddag

Op 5 april organiseert de gemeente een debat over goed bestuur. Een van de sprekers is de burgemeester van Belfaa, de Ma­rokkaanse partner waarmee Jette samenwerkt in het kader van het federaal programma voor ge­meentelijke internationale samen­werking. De burgemeester van Belfaa zal er onder meer een voorstelling geven van de participatieve instrumenten die zijn gemeente hanteert bij het opstellen van een gemeentelijk actieplan (participatief budget, burgerforum,…).

De gemeente Belfaa kreeg recent het label commune citoyenne / burgergemeente. Slechts twee Marokkaanse gemeenten behaalden op dit ogenblik het label, dat een bekroning is voor het werk inzake goed bestuur, met openheid naar en partcipatie van de bevolking.

Het College van burgemeester en Schepenen van de gemeente Jette en de vereniging TARGA Aide nodigen u graag uit op een ontmoeting en debat 5 april, vanaf 13u30, met als thema:

Dit debat vindt plaats in het Frans

13u30: onthaal

13u45: Nathalie De Swaef, schepen van internationale solidariteit van de gemeente Jette

Voorstelling van het partnerschap tussen de gemeente Jette en de gemeente Belfaa in Marokko

14u00: Lahoucine Azougagh, burgemeester van Belfaa en parlementslid

Voorstelling van de partcipatieve instrumenten gebruikt door de gemeente Belfaa bij het opstellen van gemeentelijk actieplan: partcipatief budget, burgerforum…

14u30: Abdeslam Dahman Saidi, algemeen secretaris van de vereniging TARGA Aide, actief op het vlak van duurzame ontwikkeling

Voorstelling van het label Burgergemeente: een instrument dat gemeenten helpt, op basis van auto-evaluatie, te evolueren naar goed en transparant bestuur

15u00: Debat gemodereerd door Jean-Michel Reniers, verantwoordelijke van het programma internationale gemeentelijke samenwerking bij Brulocalis.

15u30: Drink en discussie met de ambtenaren en verkozenen van Belfaa

Plaats: Polyvalente zaal, L. Theodorstraat 108, 1090 Jette

Info en inschrijvingen: afnicolay@jette.irisnet.be