De luchtkwaliteit in Brussel is vaak bedenkelijk. Iedereen weet het, iedereen ruikt het. Toch beschikken we nauwelijks over informatie qua luchtvervuiling. Het hele Brusselse Gewest beschikt slechts over 9 officiële meetstations, waarvan geen enkel op het grondgebied van Jette (en ook niet in de nabije omgeving als Laken, Ganshoren of Koekelberg)! Een fijnmazig netwerk van meetstations is nochtans hoogstnodig om het beleid rond de verbetering van de luchtkwaliteit te ondersteunen en de burger te informeren. Tal van organisaties en burgerplatformen hebben recent zélf initiatieven genomen om meer greep te krijgen op de toestand van de luchtkwaliteit in Brussel: BRAL, BruxselAIR, CleanAIRbxl, Client Earth…

Ecolo Groen Jette wil deze initiatieven steunen en een actie organiseren waarbij we gedurende een beperkte periode de luchtvervuiling in onze gemeente willen meten. Net als de burgerplatforms zien we dit als een participatief project en willen we dit graag samen met jullie doen! Deze luchtkwaliteitsactie zal tegelijkertijd in verschillende Brusselse gemeentes gebeuren.

We zijn voor deze actie op zoek naar minstens 20 deelnemers die twee kleine meetbuisjes willen bevestigen aan hun gevel, balkon of in de voortuin. Deze buisjes zullen de NO2 – Stikstofdioxide – meten (daarom onze slogan: NO 2 Pollution!) en moeten 4 weken blijven hangen. Daarna sturen we deze buisjes naar het labo om te worden geanalyseerd.

Waarom juist NO2 meten? NO2 is goedkoop en gemakkelijk te meten, terwijl studies uitwijzen dat langdurige blootstelling aan hoge concentraties NO2 leidt tot problemen met het ademhalingsstelsel zoals astma en chronische infecties. NO2 is ook medeverantwoordelijk voor de vorming van ozon.

Zo willen we concreet te werk gaan: maak je interesse kenbaar door een e-mail voor 2 februari te sturen naar annemie.maes@groen.be met vermelding van je adres en de locatie waar je de buisjes zou plaatsen (gelijkvloers of 1ste verdieping, gevel of balkon, …) en een gsm-nummer waarop we jou kunnen contacteren. (Als er te veel aanvragen zijn zullen we een selectie maken om de meetbuisjes goed verspreid te hebben over de gemeente) Ten laatste op 7 februari bevestigen we je deelname aan het meetproject en nemen we contact op, om in het weekend van 17-18 februari de buisjes te kunnen verdelen en samen op te hangen.Ze blijven er een maand hangen en daarna sturen we ze op naar een gespecialiseerd labo. Een paar weken later beschikken we over de resultaten en organiseren we een aangepast event waarbij we de metingen en de luchtvervuiling in onze gemeente en de andere Brusselse gemeentes onder de aandacht willen brengen van de bevolking.