Persbericht Groen!

Het gewest heeft een extra wapen in de strijd tegen leegstand: de gewestelijke leegstandboete. De commissie huisvesting van het Brussels Parlement besprak vandaag de concrete toepassing hiervan. Het debat kwam er mede op initiatief van Groen! -parlementslid Elke Van den Brandt: “Leegstand is meer dan een probleem van stadskankers. Er is een enorme huisvestingcrisis en het is dus simpelweg immoreel om een gebouw leeg te laten staan.”

Waarom een gewestelijk systeem van administratieve sancties tegen leegstand? “Gemeenten kunnen al langer leegstandstaksen heffen. Maar, vaak is dit een juridische strijd en gemeenten hebben noch niet de expertise, noch de middelen om deze ten volle aan te gaan. Door het gewest de boete te laten heffen, kunnen de middelen gebundeld worden bij één dienst,” aldus Van den Brandt.

De gewestelijke leegstandsboete is eigenlijk niet nieuw. Ze werd al in 2009 via een ordonnantie in het leven geroepen. Het Algemeen Eigenaarssyndicaat ging hiertegen in beroep en pas recent werd dit beroep door het gerecht verworpen. Van de Brandt: “de weg voor de effectieve toepassing ligt nu dus eindelijk open.”

De commissie Huisvesting besprak vandaag nog enkele belangrijke vragen voor de toepassing van de leegstandtaks: wat valt onder leegstand, hoeveel mensen zullen er op de bevoegde dienst werken, hoeveel middelen krijgt deze dienst, …

De plannen van Staatsecretaris Doulkeridis (Ecolo) zijn alvast hoopgevend, ook al vraagt elke stap heel wat tijd. De staatssecretaris heeft niet gewacht op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof om te werken aan de concretisering van de ordonnantie. De aanwervingsprocedures voor de gewestelijke dienst zijn opgestart.

Contact:
Elke Van den Brandt
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement