Interpellatie gemeenteraad 7 juli 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Gésù terug naar af? – L’hôtel Gésù sacrifié?

De Raad van State heeft de bouwvergunning voor de omvorming van het voormalige Gesù-klooster tot een luxecomplex met hotel tot ieders verbazing verbroken. De auditeur van de Raad van State had immers enkele weken terug geen bezwaar gezien in de plannen. Het nieuwe project komt volgens het arrest neer op een drastische vermindering van de huisvestingsfunctie in de buurt en dit moet worden gecompenseerd.

  • Hoe moet het nu verder? Zijn er oplossingen mogelijk? Heeft u al contact gehad met de Zwitserse eigenaar?
  • Bestaat het risico dat de eigenaar het voor bekeken houden?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!