Elke maand komt de gemeenteraad van Schaarbeek samen. We geven je hier een korte samenvatting van de belangrijkste punten en discussies tijdens de Gemeenteraad van 25/11/2015:

Taalbeleid GBS De Kriek

De goedkeuring van het schoolreglement en de infobrochure van de Nederlandstalige gemeenteschool vormde de aanleiding voor vragen over het taalbeleid van de school. Schepen Byttebier verduidelijkte dat schriftelijke communicatie naar de ouders gebeurt in het Nederlands, maar zo eenvoudig mogelijk. Zo volgt het schoolreglement weliswaar een verplicht sjabloon, maar de infobrochure is hiervan de eenvoudige vertaling, met pictogrammen etc. In haar mondelinge communicatie, bvb tijdens de vaste ‘schoolpoortmomenten’ of de oudercontacten, beperken de directie en leerkrachten zich niet tot het Nederlands en kunnen er indien nodig tolken ingeschakeld worden om de ouders voldoende te informeren.

Verwijderen oude uithangborden

Een fraai straatbeeld is voor iedereen een stuk aangenamer. De gemeente sluit daarom voor het tweede jaar op rij een samenwerkingsovereenkomst af met Atrium om winkeleigenaars aan te moedigen verouderde uithangboren gratis te laten verwijderen. Vorig jaar lag de focus op de wijken Koningin-Vooruitgang en Helmet, nu zijn de andere wijken aan de beurt.

Programma Preventie Schoolverzuim

Het Gewest subsidieert via de gemeente verschillende scholen die spijbelen of schoolverzuim willen aanpakken. Voor de 39 projecten ingediend in Schaarbeek voor schooljaar 2015-2016 keert het Gewest in totaal € 218.252,- aan subsidies uit. Op de gemeenteraad werden de conventies met elke betrokken onderwijsinstelling, waaronder 6 Nederlandstalige, goedgekeurd.