Elke maand komt de gemeenteraad van Schaarbeek samen. We geven je hier een korte samenvatting van de belangrijkste punten en discussies tijdens de Gemeenteraad van 23/9/2015:

Refugees welcome

Met een motie vraagt de gemeenteraad de federale regering concrete stappen te ondernemen om het hoofd te bieden aan de toestroom aan vluchtelingen en een menselijke behandeling te kunnen garanderen. De federale regering wordt gevraagd om de solidariteitsacties van de Europese Unie te ondersteunen, de inschrijvingscapactiteit van 250 asielzoekers per dag te verhogen, de decentralisatie van de inschrijvingen naar andere grote steden te onderzoeken, structureel overleg te creëren tussen de verschillende bestuursniveaus en een verplicht spreidingsplan uit te werken voor alle gemeenten van het land. Ook voor het integraal respecteren van het Verdrag van Geneve, dat sommige partijen nu in vraag stellen, werd gestemd met unanimiteit!

Klaar voor Klimaatconferentie in Parijs

‘Think global. Act local.’ Is van toepassing op de COP21. Schaarbeek is zeer actief in het terugdringen van de energieverspilling. De gemeente ambieert om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40% terug te dringen, het gebruik van hernieuwbare energie met minstens 27 % te laten stijgen en de energie-efficiëntie ook met minstens 30% te laten toenemen. Dit past binnen het Klimaatplan 2014-2019 en het Gemeentelijke Plan voor Duurzame Ontwikkeling. De gemeenteraad roept ten slotte ook alle Europese en regionale overheden op om op de klimaatconferentie in Parijs in december hun steun voor lokale acties in de strijd tegen de klimaatopwarming te versterken.

Fietsvergoeding om duurzaam vervoer te promoten

Met een aantal concrete maatregelen wil de gemeente duurzaam woon-werkverkeer promoten onder het gemeentepersoneel. De gemeenteraad keurde onder andere een verhoging goed van 75% naar 90% voor de terugbetaling van de MIVB-abonnementen. Personeelsleden die de fiets nemen, krijgen vanaf oktober 2015 een vergoeding van € 0,22 per afgelegde kilometer in plaats van € 0,20. De gemeente maakte voor deze extra vergoedingen € 100.000,- vrij.

De infrastructuur voor het Nederlandstalig onderwijs krijgt vorm, stap voor stap.

  • De aankoop van sanitaire voorzieningen ter waarde van € 981,01 en de werken voor de aansluiting op het rioleringsnet voor een bedrag van € 14.895,-, zo goedgekeurd door de gemeenteraad, maken deel uit van de volledig nieuwe klassen voor de leerlingen in het lager onderwijs van GBS De Kriek. Deze worden op 29 september ingehuldigd met bijzondere dank aan de gemeentelijke diensten die dit huzarenwerk realiseerden en zonder wie er op 1 september niet kon worden lesgegeven.
  • Voor de bouw van de tweede school ‘Van Oost’ starten de voorbereidingen. Om het perceel bouwklaar te maken wordt het oude gemeentelijk atelier de komende weken leeggemaakt. Voor de opvolging van de werken gaf de gemeente de opdracht ‘Assistentie aan de Bouwheer’ aan een externe firma, met goedkeuring van de gemeenteraad. De omwonenden krijgen binnenkort ook een gedetailleerde planning in de bus.