Elke maand komt de gemeenteraad van Schaarbeek samen. We geven je hier een korte samenvatting van de belangrijkste punten en discussies tijdens de Gemeenteraad van 16/12/2015:

Overheidsopdracht juridische bijstand

De gemeente lanceert een meerjarige openbare aanbesteding ter waarde van € 1.044.230,- voor juridische bijstand. Op basis van verschillende criteria, zoals prijs, ervaring en expertise, zal de gemeente telkens voor de best mogelijke kandidaat kunnen kiezen. De gemeenteraad keurde de gunningswijze en voorwaarden van de opdracht goed.

Maximumcapaciteit De Kriek en start inschrijvingsprocedure

De inschrijvingsprocedure voor het Nederlandstalige basisonderwijs 2016-2017 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest start op 4 januari 2016 en wordt gecoördineerd door het Brussels Lokaal Overlegplatform (LOP). Hiervoor hebben ze van elke school de exacte maximumcapaciteit nodig. Die van GBS De Kriek ligt op 198 leerlingen.

Elektrische reinigingsmachine

De gemeente beschikt over meer dan 200 voertuigen, het is dus zaak deze zo efficiënt en duurzaam mogelijk in te zetten. Sinds enkele jaren kiest de gemeente zoveel mogelijk voor elektrische of hybride exemplaren. Zo zal er binnenkort een tweede elektrische afvalzuiger over de straten van Schaarbeek rijden, met goedkeuring van de gemeenteraad.