Persbericht Groen – ECOLO

Groen en Ecolo zijn blij dat het Schepencollege eindelijk naar buiten komt met het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) van Stad Brussel. “Een stap in de goede richting waar de Brusselaars zeer lang op hebben moeten wachten”, aldus Bart Dhondt, 2e plaats Ecolo-Groen, “Het bevat een aantal goede principes, maar als we moeten afgaan op de verwezenlijkingen van de huidige meerderheid dan vrezen we dat het bij mooie beloftes zal blijven. Het is al helemaal onduidelijk hoe men dit plan tot uitvoering wil brengen. Er is geen kalender, geen concrete doelstellingen en geen budgetten.”

Vorige week kwam het schepencollege naar buiten met het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) voor de Stad Brussel. Gisteren, dinsdag 13 maart, werd het plan voor de eerste keer voorgesteld aan de Brusselaars. Groen en ECOLO maakten van de gelegenheid gebruik om het plan onder de loep te nemen en hun bevindingen naar buiten te brengen.

Groen en Ecolo stellen zich vragen bij de gekozen timing: het einde van de legislatuur nadert en we staan enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. “De huidige meerderheid heeft hiermee eigenlijk toe dat ze weinig tot niets kan voorleggen op het vlak van het mobiliteitsbeleid. Nu is er het plan, een goede zaak, maar verontrustend is dat het plan geen enkele garantie biedt dat deze gerealiseerd zal worden”, aldus Bart Dhondt.

De grote principes die Groen en Ecolo verdedigen vinden zij wel terug in het GMP. Zoals de maatregelen ten voordele van de voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Het creëren van bus- en tramlijnen in eigen bedding en het verlengen van buslijnen verder dan de eindhalte in het centrum van de stad. Als het gaat over de maatregelen voor actieve weggebruikers of over het terugdringen van de autodruk, mag het voor Groen en ECOLO wel wat meer zijn. “Er is geen enkele reden om minder ambitieus te zijn dan hetgeen bv. in het Gewestelijk Mobiliteitsplan Iris 2 staat. Zo willen we ook in de Stad Brussel de autodruk met 20% naar beneden halen en moet elke infrastructuuringreep daaraan bijdragen.“ zegt Bart Dhondt.

Het plan bevat een aantal goede principes, maar laakt aan duidelijke doelstellingen en uitvoeringmodaliteiten om de Stad Brussel voetgangers- en fietsvriendelijke te maken met kwaliteitsvol en performant openbaar vervoer:

  • Hoeveel kilometer voetpaden zijn voorzien binnen welke termijn?
  • Hoeveel parkeerplaatsen zullen worden geschrapt ten voordele van voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer?
  • Hoeveel gescheiden fietspaden zullen worden aangelegd per jaar?

De idee van het lussysteem bestaat al decennia. Eindelijk schaart de huidige meerderheid zich nu ook achter dit principe. “Het is mij niet duidelijk hoe men dit wenst tot uitvoering te brengen. Het is dan ook niet duidelijk of men er voor zal kiezen de Anspachlaan door te knippen. Dit biedt op zijn beurt de mogelijkheid om van het Beursplein en het Brouckèrplein opnieuw echte pleinen te maken. Dit zal de beleving in het centrum van de stad helemaal veranderen en het leven in de stad een pak aangenamer maken”, aldus Bart Dhondt. Het GMP maakt dit mogelijk, maar men durft het blijkbaar nog niet met zoveel woorden op te nemen in het plan.

Het GMP haalt terecht de lacunes aan in het parkeerbeleid. Voor Groen en Ecolo is het duidelijk dat moet ingezet worden op een doorgedreven tariefbeleid met aandacht voor de bewoners en handelaars. Maatregelen zoals een beperking van de parkeerduur voor bewoners die tot gevolg hebben dat bijkomende verplaatsingen worden aangemoedigd, moeten vermeden worden.

Het voorstel om een zogenaamde ‘transitparking’ te bouwen in het centrum van de stad (station Boondaal) wordt bij Groen en Ecolo niet enthousiast onthaald. “De schaarse ruimte kan daar beter gebruikt worden voor andere noden, zoals huisvesting. Het is een buurt die reeds goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zien niet in waarom daar dan net een parking moet komen,” zegt Bart Dhondt.

Contact:
Bart Dhondt
2de kandidaat lijst ECOLO-Groen
Brussel-Stad