Interpellatie gemeenteraad 25 januari 2012 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Gemeentelijk eigendom zoekt functie – Propriété communal à la recherche d’une fonction.

Op de zitting van 30 maart 2011 werd met hoogdringendheid beslist om een polyvalente ruimte aan te kopen bestaande uit 3 verdiepingen gelegen op de Wauwermansstraat 11c. De aankoopprijs bedroeg 980.000 euro, een aanzienlijke som. Op mijn vraag wat er exact met de ruimte zou gebeuren kwam toentertijd het antwoord dat de gemeente de zaal kocht om de overlast van de toenmalige feestzaal te beperken. Bovendien zou de zaal worden omgevormd om er in de toekomst activiteiten voor de jeugd en voor de verschillende gemeenschappen te laten plaatsvinden. Sindsdien is het echter heel stil rondom het gebouw.

Mijn vragen:

  • Heeft het gemeentebestuur sinds de aankoop nog iets ondernomen rondom deze zaal?
  • Is er intussen een duidelijk gedefinieerd project voor de zaal en zo ja dewelke? Welke werken dienen er uitgevoerd te worden, wat is de timing en hoeveel bedraagt de geschatte investering nog vooraleer de zaal kan uitgebaat worden?
  • Welke dienst binnen de administratie is er momenteel verantwoordelijk voor de ruimte en welke dienst zal nadien instaan voor het beheer van de zaal?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen