Interpellatie gemeenteraad 21 december 2011 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Gemeentebestuur brengt HBM financieel in de problemen – Administration Communale créée problèmes financiers aux HBM.

De HBM werkt al jaren aan de beveiliging van haar woningpark. Om deze werken te financieren werd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM – SLRB) voor 2011 een subsidie van 259.000€ toegekend. HBM voerde de dringende werken daarop uit en wachtte op het beloofde geld dat via het gemeentebestuur zou worden doorgestort. HBM ging ondertussen een lening aan om de leveranciers te betalen.

Toen het geld na enkele maanden nog steeds niet bij HBM was beland werd in November de BGHM gecontacteerd. Bleek dat het geld al maanden (sinds Mei) op de rekening van het gemeentebestuur stond maar dat deze had nagelaten het geld door te storten. Op deze wijze werd HBM gedwongen nodeloos lang een lening aan te gaan en zelf in te staan voor het aflossen van de interesten.

Mijn vragen :

  • Wat is er misgegaan? Waarom werd het geld niet meteen doorgestort naar HBM? Welke maatregelen worden er genomen om dit soort problemen in de toekomst onmogelijk te maken?
  • Zal het gemeentebestuur de interesten die HBM nodeloos op de lening betaalde vergoeden?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!