Persbericht Groen – ECOLO

Over de heraanleg van het kruispunt van de Groenstraat, Rivierstraat en Kruidtuinstraat in Sint-Joost vloeide al veel inkt. De Ecolo-Groen fractie stelde in de gemeenteraad van 29 juni 2011 reeds de problematische en gevaarlijke werf aan de kaak. Op de gemeenteraad van 28 september 2011 moest worden vastgesteld dat bepaalde gebruikte materialen niet robuust waren en verkeerd werden geplaatst.

Gemeenteraadslid Frederic Roekens (Groen) stelde toen expliciet de vraag of er fouten waren gebeurd door aannemer en/of architect en of de werken volgens de stedenbouwkundige regels en procedures waren verlopen. Burgemeester Jean Demannez (PS) stelde toen dat in samenspraak met het gewest er geen openbaar onderzoek noodzakelijk bleek en dat alles volgens de regels was verlopen.

Er moet echter worden vastgesteld dat naar aanleiding van een parlementaire vraag van parlementslid Ahmed Mouhssin (Ecolo) aan de Staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw, Emir Kir (PS), dat de werken niet in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige regels en dat er bovendien wel degelijk een openbaar onderzoek noodzakelijk was. De werken die zijn uitgevoerd zijn met andere woorden illegaal en moeten worden geregulariseerd en een openbaar onderzoek moet dus plaatsvinden. Een pv werd daartoe opgemaakt om de gemeente in gebreke te stellen.

Raadslid Roekens zal het schepencollege opnieuw interpelleren over het kruispunt en dit op de gemeenteraad van 25.01.2012. De Ecolo-Groen fractie zal er vragen om zo spoedig mogelijk een openbaar onderzoek te realiseren waarbij rekening wordt gehouden met de terechte opmerkingen van de buurtbewoners en gebruikers en om het kruispunt aan te passen met respect voor de stedenbouwkundige regels. Dit alles moet gebeuren met zo weinig mogelijk overlast voor de buurtbewoners en aan een redelijke kostprijs.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Sint-Joost-ten-Node