Interpellatie gemeenteraad 28 april 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Gemeente loopt risico om deel middelen van wijkcontract terug te moeten geven aan Gewest.

We zijn nu 7 maanden voor het einde van het wijkcontract ‘Middaglijn’. Voor december moeten alle projecten gestart zijn en krijgt de gemeente nog 2 jaar om ze te realiseren. Indien dit niet gebeurt moet het niet gebruikte geld worden teruggestort aan het Gewest.

De grootste zorg betreft het luik openbare ruimte van het wijkcontract. Hoewel er net een studiebureau is toegewezen om de projecten die al geruime tijd stillagen terug op te starten zal de feitelijke realisatie de komende maanden moeten worden ingezet.

Maar ook het socio-economische luik baart me zorgen. Zo is er nog geen concrete invulling van de geplande informaticavorming uit het basisdossier. In een gemeente met een werkloosheidsgraad van meer dan 30% is dit een verkeerd signaal.

De Ecolo/groen! fractie vraagt daarom:

  • een overzicht van alle dossiers van het wijkcontract en hun realisatiegraad + de uitgaven die reeds zijn begroot.
  • een overzicht van de projecten waarvan de realisatie nog niet is gestart + een actieplan om deze voor het einde van het wijkcontract op te starten. In het bijzonder vragen wij aandacht voor de informaticavorming en de projecten openbare ruimte.

De gemeente moet er naar streven om alle geplande projecten van het wijkcontract te realiseren. De komende 6 maanden moet er dus hard gewerkt worden om niet verplicht te worden een deel van de middelen terug te moeten geven aan het Gewest.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!