De gemeente Jette heeft gisterenavond op initiatief van Groen en Ecolo unaniem een motie goedgekeurd die aan het Brussels, Vlaams en Waals Gewest vraagt om een statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en plastic flesjes in heel België.

Jette is de eerste Brusselse gemeente die dit krachtig signaal geeft, in navolging van de zeshonderd Nederlandse en Vlaamse verenigingen, gemeenten en bedrijven die zich recent hebben aangesloten bij de Statiegeldalliantie. De motie werd enthousiast gesteund door alle politieke fracties, meerderheid en oppositie.

Annemie Maes, Groen parlementslid en gemeenteraadslid in Jette en initiatiefneemster van deze motie is bijzonder tevreden : “We zijn de eerste Brusselse gemeente die een duidelijk signaal geeft aan het Brussels Gewest dat het zo niet meer verder kan. Brusselaars zijn de rondslingerende blikjes en plastic flesjes beu.”

Blikjes en plastic flesjes maken 40% uit van sluikstort en dragen bij tot vuile straten. Maes: “Het kost handenvol geld aan de overheid om het op te ruimen en zorgt voor de enorme vervuiling van rivieren en zeeën en komt als microplastics opnieuw op ons bord terecht. “

De goedgekeurde motie vraagt een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes. Groen en Ecolo willen een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken. Deze maatregelen moeten zorgen voor een echt duurzaam circulair model voor het beheer van grondstoffen.

Het statiegeldsysteem heeft al in 37 landen bewezen dat het goed werkt: tot 90% van alle drankverpakking wordt hierdoor zuiver ingezameld en kan opnieuw gebruikt. Het huidige inzamelsysteem via de PMD zakken is duidelijk onvoldoende. Groen en Ecolo hopen dan ook dan de verschillende bevoegde ministers snel werk zullen maken van de invoering van een statiegeldsysteem.