Steeds meer huurders zien zich genoodzaakt een slechte woning tegen een te hoge huurprijs te aanvaarden. De laatste cijfers van het Observatorium voor de huisvesting zijn ontstellend: woningen ven slechte kwaliteit worden gemiddeld 50 euro duurder verhuurd dan woningen van dezelfde grootte van een gemiddelde kwaliteit. De link tussen prijs en kwaliteit is weg.

Op 9 februari organiseerde het Platform Wonen een meeting waarop de Brussels politici uitgenodigd werden zich uit te spreken over de eisen van het Platform waarin ze pleiten voor meer regulering op de privémarkt. De Bruselse parlementsleden van Ecolo en Groen, net als de schepenen, ondertekenden met volle overtuiging het charter.

Nathalie De Swaef mocht, als schepen van Huisvesting, het charter ondertekenen in naam van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Jette.

De concrete eisen van het platform zijn:

– De verplichting om redelijke huurprijzen te hanteren inschrijven inde Brusselse huisvestingscode

– Een rooster met referentiehuurprijzen dat een echt instrument kan zijn om redelijke huurprijzen te onderhandelen die overeenkomen met de kwaliteit van de woning

– Een paritaire huurcommissie, samengesteld door experts voorgedragen door huurders- en eigenaarsverenigingen die advies geeft over de juiste huurprijs, waarna een vrederechter dit advies kan omzetten in het huurcontract indien beide partijen het niet eens raken

– Een huurtoelage voor gezinnen die ingeschreven zijn op de wachtlijst voor een sociale woning

Het Brussels parlement zal binnenkort debateren over de Brusselse huurwet. Voor Ecolo en Groen heeft de overheid de plicht de meest kwetsbare gezinnen die, bij gebrek aan sociale woningen, op de privémarkt moeten huren te helpen bij de zoektocht naar een woning van een redelijke kwaliteit en prijs.