Persbericht Groen! – ECOLO

Sinds enkele jaren heerst er een malaise in het gemeentelijke lyceum Guy Cudell en dit onder zowel personeel als leerlingen. In april 2011 vond een pedagogische studiedag plaats tijdens dewelke het personeel verschillende pijnpunten belichtte en hun ongenoegen kon ventileren. De Ecolo-Groen! fractie in Sint-Joost heeft kennis genomen van de verslagen van deze pedagogische studiedag. Indien de elementen uit deze verslagen kloppen dan zouden bepaalde praktijken in het lyceum Guy Cudell volstrekt illegaal zijn. De Franse gemeenschap heeft tijdens de maand mei in dit verband reeds een team van de onderwijsinspectie naar de school gezonden.

De verslagen van de pedagogische studiedag halen de volgende feiten aan:

  • De leerlingenaantallen die de school aan de Franse gemeenschap communiceert en waarvan de schoolfinanciering afhangt zijn vals en worden systematisch overschat.
  • Bepaalde lessen worden systematisch geschorst en de afwezigheden van de betrokken leraars worden niet geregistreerd.
  • De aanstelling en benoeming van bepaalde leraars verloopt niet volgens het boekje (bepaalde leerkrachten zouden niet over de nodige bekwaamheidsbewijzen beschikken)
  • Niet ingeschreven jongeren zouden regelmatig de school betreden en een klimaat van onveiligheid creëren.
  • Er werden verschillende gevallen geregistreerd van aanranding van vrouwelijke leerlingen. Het feit dat er geen afzonderlijke wc’s voor jongen en meisjes in de school te vinden zijn is in dit verband opvallend.

De Ecolo-Groen! fractie heeft contact opgenomen met het lerarenkorps van de school. De aantijgingen uit de verslagen werden bevestigd. De fractie heeft ook de hand kunnen leggen op een kopij van een brief die de afdeling van de CGSP-vakbond in de school naar de Franse Gemeenschap heeft gezonden. Ook dit document bevestigt de in het verslag aangehaalde feiten. Groen! en Ecolo wensen een kwaliteitsvol onderwijs dat perspectieven biedt aan jongeren. Het is daarom essentieel dat de situatie wordt uitgeklaard en dat er maatregelen worden genomen tegen de praktijken die het vertrouwen van ouders en de motivatie van leerkrachten fnuiken.

Het geheel aan feiten heeft een dusdanige invloed op leerlingen en lerarenkorps dat wij het volgende vragen:

  • De Franse Gemeenschap moet zo snel mogelijk de conclusies van de afgelopen inspectie naar buiten brengen en eventuele nieuw onderzoek uitvoeren.
  • Ouders, leerlingen en leraars moeten door het gemeentebestuur ingelicht worden over de toekomst van de school. Het gemeentebestuur moet dringend maatregelen nemen om de opgesomde problemen op te lossen.
  • Het gemeentebestuur, de inrichtende macht van de school, moet formeel klacht indienen om de fraudegevallen uit te klaren.

De Ecolo-groen! fractie zal tijdens de gemeenteraad van 29 juni het schepencollege om uitleg vragen. Ecolo-parlementslid Barbara Trachte zal hetzelfde doen bij de minister van onderwijs van de Franse Gemeenschap.

Een van de verslagen van de pedagogische studiedag eindigde als volgt : “Wie onder ons zou heden ten dage zijn kinderen in het Lyceum Guy Cudell inschrijven? Niemand !” Het antwoord zou “Iedereen!” moeten zijn.

Contact:
Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!
Sint-Joost-ten-Node