Persbericht Groen – ECOLO

Groen en Ecolo maken zich zorgen over de federale miljoenenfactuur voor de Brusselse gemeentes. “Tegen 2021 zullen de Brusselse gemeentes minstens 23 miljoen minder inkomsten kunnen innen. De Brusselaars zullen dus dankzij de federale regering kunnen kiezen voor hogere gemeentebelastingen of een slechtere dienstverlening,” zegt Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen.

De federale tax shift geeft de Brusselse gemeentes 23 miljoen minder inkomsten uit personenbelasting tegen 2021. De rekening zal wellicht nog stijgen, mede door maatregelen waarvan de effecten nu nog niet correct kunnen worden ingeschat. Ecolo en Groen vragen eerst en vooral een permanente monitoring van de impact van beslissingen van andere bevoegdheidsniveaus op de Brusselse gemeentefinanciën.

Barbara Trachte (Ecolo) geeft een voorbeeld: “In tegenstelling tot wat overeengekomen is in 2011, zal de federale regering lopende projecten in het kader van het grootstedenbeleid niet verder subsidi?ren.” Het watervaleffect, waarbij besparingen op een hoger niveau ten koste gaan van het lokale niveau dat het al erg moeilijk heeft, is dus nu al een feit.

“Tegelijk kunnen de gemeentes zelf ook een aantal inspanningen doen. Is elke vorm van dienstverlening wel het best gemeentelijk georganiseerd? Dat debat moeten we durven aangaan”, zegt Maes.

Contact:
Annemie Maes
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Barbara Trachte
Parlementslid ECOLO
Brussels Hoofdstedelijk Parlement