Als we Brussel Deze Week mogen geloven wel, getuige de kop boven het artikel over de zoveelste nutteloze FDF-motie, te rangschikken onder de categorie “Randverschijnsel”. (Klik hier voor het artikel op Brusselnieuws: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/fdf-legt-wil-op-aan-gemeenteraad)

De partners in de brede Etterbeekse meerderheid zijn gebonden door een akkoord waarin communautaire pacificatie wordt nagestreefd. Zowel brede meerderheden met Franstalige én Nederlandstalige partijen als communautaire pacificatie zijn in Etterbeek vaste democratische waarden. De rol van wijlen Vlaams schepen Michiel Vandenbussche en burgemeester Vincent De Wolf hierin mag niet worden onderschat.

Helaas is er binnen onze meerderheid één partij die dat niet heeft begrepen. Of niet wil begrijpen. Het FDF in de gemeenteraad heeft nl. als “fond de commerce” nog altijd het oppoken van echte en denkbeeldige tegenstellingen tussen de taalgemeenschappen. Terwijl de reële problemen zo groot zijn.

Een voormalig staatssecretaris voor het gezin en personen met een handicap als de indienster van de motie, Gisèle Mandaila, zou daar toch gevoelig voor moeten zijn. Maar blijkbaar is het veel gemakkelijker om de zoveelste motie over eeuwigdurende solidariteit met de Rand en onverwijlde uitbreiding van Brussel in te dienen.

Dat was op 29 november 2010 echter buiten de burgemeester gerekend (net zoals het FDF Liste du Bourgmestre), die duidelijk stelde dat dergelijke tot niets leidende moties hem “emmerdeerden”, ook al stond hij volledig achter de inhoud … Om verschillende redenen oordeelden de fracties van de Rikken dat het beter was zich te onthouden (Ecolo én Groen!), respectievelijk amendementen in te dienen (PS minus sp.a).

De houding van de beide Rikken was eenduidig: wij doen niet mee met dit spelletje, dus onthouding.

Doordat alleen de Vlaamse schepen tegenstemde – om redenen die hij omstandig uiteenzette, waarmee hij het spel van gemeenschap tegen gemeenschap wel meespeelde – en onthoudingen niet tellen, werd de motie aangenomen. Voor de duidelijkheid: van de meerderheid onthielden alle MR-mandatarissen en Ecolo zich, maar ook de voltallige CdH-fractie (oppositie) onthield zich.

Dat de motie met maar 8 voorstemmen werd aangenomen, betekent dus geenszins dat het FDF zijn wil oplegt aan de gemeenteraad. In tegendeel: het symboliseert juist hoe geïsoleerd deze partij staat in de communautaire “havre de paix” genaamd Etterbeek.