Persbericht Groen
4 mei 2016

Bij een bezoek van de parlementaire commissie “stadsontwikkeling” aan de Citroëngarage, kwamen experts de laatste stand van zaken van het project toelichten. Voor parlementslid Arnaud Verstraete (Groen) is het project positief geëvolueerd. Oorspronkelijk was het plan van de Brusselse regering om de showroom te behouden als museum en de ateliers achter de showroom af te breken en er woningen te bouwen. Het voorstel van de experts maakt brandhout van deze piste. Zij pleiten om het modernistische gebouw zo veel mogelijk te behouden en een toekomst te geven als cultureel platform. “De tussenkomst van de experts zorgt voor een duidelijke positieve evolutie van een achterhaald “museum + woningen” concept naar een meer vooruitstrevend en dynamisch cultuurplatform. Er ontbreekt wel een duidelijke keuze om laaggeschoolde jobs te creëren. Groen wil de optie van een technische school, met spin-offs naar innovatieve productie, naar het voorbeeld van de Rotterdamse Droogdokken Maatschappij (RDM) laten onderzoeken én er moet ook inspraak komen”.

Experts die belast zijn met de programmastudie van de Citroënsite, MS-A en Advisers, gaven vandaag toelichting aan de Brusselse parlementsleden. Het meest opvallende nieuws kwam tijdens het bezoek aan garages. De experts pleiten voor een maximaal behoud van de gebouwen. Er ligt nog één scenario op tafel waar ook woningen voorzien worden aan de noordkant van het gebouw. Voor Verstraete (Groen) mag deze optie definitief van tafel: “Het Citroëngebouw is niet geschikt voor woningen. Ook is er in die omgeving vooral behoefte aan jobs en voorzieningen (scholen, crèches, ontspanning, …)”. Het spreekt voor zich dat meer woningen nodig zijn in Brussel, maar dit gebouw is daar niet de beste plaats voor..

Arnaud Verstraete (Groen) is tevreden over de positieve evolutie van het project. De minister-president Vervoort hield oorspronkelijk mordicus vast aan een “museum + woningen” concept. Groen en Ecolo pleitten daarentegen al langer, net als vele deskundigen, voor een programmastudie naar mogelijke bestemmingen voor het gebouw, waarbij de patrimoniale waarde en de noden van de buurt en Brussel verzoend worden. De minister-president ging uiteindelijk overstag en lanceerde zo’n verkennend onderzoek. De experts begonnen met het vaststellen van de patrimoniumwaarde van het gebouw, om dan aan te bevelen het gebouw zo goed mogelijk te bewaren. Het museum-concept wordt verruimd naar een open cultureel platform, waar cultuur ontwikkeld en beleefd kan worden in polyvalente ruimtes, waar ook plaats is voor vorming.

Dankzij de experts lijkt een afbraak van de gigantische ateliers definitief van de baan en is het al te klassieke museum-concept omgevormd tot een dynamisch cultureel platform. Dit is een zeer positieve evolutie, maar dat kan nog beter. Ik mis hier uitgesproken aandacht jobs. Een technische school en bijhorende spin-offs, naar voorbeeld van de Rotterdamse Droogdokken, is een piste die hier zeker onderzocht moet worden. In een omgeving waar de werkloosheid ongeziene hoogte bereikt, moet je ook jobs voor laaggeschoolden ontwikkelen. Dit fantastische gebouw biedt enorme kansen om jobs te creëren die je gewoon niet mag laten liggen, dus dit moet terug op tafel komen“, aldus Arnaud Verstraete (Groen).

Tenslotte vragen de groenen ook dat er inspraak georganiseerd wordt. “De Brusselaars willen mee dromen over dit project en er vooral mee aan werken. Het werk van de experts zou moeten voorgelegd worden aan omwonenden en alle geïnteresseerden zodat zij hun inbreng kunnen geven vooraleer definitieve keuzes gemaakt worden” besluit Verstraete (Groen).

Contact:
Arnaud Verstraete
Parlementslid Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement