De jury van European Green Capital maakte in april de finalisten bekend. Van de 18 deelnemende steden, scoorden Bristol, Kopenhagen en Frankfurt het best. Brussel eindigde op de 5de plaats.

Vanzelfsprekend hadden we liever de shortlist gehaald. Toch is deze 5de plaats geen afgang, zoals sommige media graag suggereren. Brussel gaat in de rangschikking steden als Wenen, Gent en Antwerpen vooraf. Ons gewest staat op de 5de plaats voor waterbehandeling en de strijd tegen klimaatveranderingen, op de 4de plaats voor afvalstoffenbeheer, op de 2de plaats voor de strijd tegen geluidsoverlast en op de 1ste plaats voor natuur en biodiversiteit.

De vooruitgang inzake mobiliteit (8ste plaats) en energie-efficiëntie (9de plaats) en de alliantie economie-leefmilieu (8ste plaats) worden opgemerkt. Het rapport heeft het over een ambitieus maar laat opgestart beleid. Voor Groen en Ecolo is het rapport dus een stimulans om verder te gaan op de ingeslagen weg. De doelstelling van de European Green Capital Award is trouwens niet alleen het belonen van resultaten maar ook het aanmoedigen en inspireren van steden tot een meer duurzaam beleid.

Brussel kan nog beter, daar willen wij graag werk van maken.