Persbericht Groen

Etterbeek ontvangt vanaf 2014 vier jaar lang geweststeun voor de realisatie van het allereerste duurzame wijkcontract in de gemeente. De gemeente wil met dit wijkcontract samen met de bewoners en het Etterbeekse middenveld de kwetsbare Jacht-Gray-wijk herwaarderen. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de inrichting van een openbare ruimte die de sociale samenhang en de zachte mobiliteit bevordert en tegelijk innoverend is op milieuvlak.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent al sinds 1993 middelen toe aan gemeenten in het kader van wijkcontracten, ook Etterbeek diende eerder al een aanvraag in maar greep toen naast de nominatie. Onder impuls van schepen van duurzame wijkcontracten Rik Jellema (Groen), werd het dossier volledig herzien. Jellema kreeg nu groen licht van de Brusselse regering voor het wijkcontract Jacht-Gray, dat in 2015 van start gaat. Hiermee zal Etterbeek inzetten op de heropleving van de as Jacht-Gray, tussen de kruispunten van de Waversesteenweg met de Jachtlaan en het Forte dei Marmi-square.

“Dit duurzaam wijkcontract moet ervoor zorgen dat de stedelijke breuklijn die de Waversesteenweg nu reeds vormt, niet ook nog een sociaaleconomische barrière wordt tussen de nieuwe Jachthofwijk en het Jourdanplein. Daarom hebben wij deze as uitgeroepen tot ruggengraat van ons duurzaam project”, aldus Rik Jellema. Op de hoofdas enten zich verschillende zij-assen richting Elsene. Zo wordt er een wisselwerking met het Elsense wijkcontract “Maalbeek” geïnitieerd.

Op initiatief van Minister van Stadsvernieuwing Evelyne Huytebroeck (Ecolo) spelen sinds 2010 de criteria leefmilieu en duurzame ontwikkeling een belangrijke rol in de invulling van de wijkcontracten. Het wijkcontract Jacht-Gray zet dan ook sterk in op de ontwikkeling van op de wijk gerichte duurzame en sociale voorzieningen en maakt werk van concrete projecten voor nieuwe woongelegenheid voor lagere inkomensgroepen. Sociaaleconomische scholings-en tewerkstellingsprojecten moeten de energiezuinigheid van woningen aan weerszijden van de as aanpakken.