Interpellatie gemeenteraad 26 oktober 2011 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Er mankeert iets aan zaal Liedts. – La salle Liedts: inauguré mais inachevé.

Op 27 november 2010 werd na acht jaar werken en vele problemen de Sportzaal Liedts ingehuldigd. De zaal functioneert sindsdien tot ieders tevredenheid. Maar van bij de start werden echter bepaalde mankementen vastgesteld. Zo moest de houten trap die de Groenstraat, via de sportzaal, met het Sint-Franciscuspark verbindt heel snel worden afgesloten wegens te gevaarlijk. Ook signaleren gebruikers me dat er bij hevige regenval water uit het park de zaal binnenstroomt en de verwarmingsinstallatie bedreigt. Daarbij moeten we nog de gevaarlijke peilers en het gapende trapgat in de grote zaal vermelden. Deze laatste problemen kunnen relatief goedkoop worden opgelost (beschermingshoezen rond de peilers en een betere afscherming van de trap). Voor de toegang tot het park en de waterproblemen zijn meer ingrijpende maatregelen nodig.

Mijn vragen:

  • Waarom werden de problemen niet door de verantwoordelijke dienst (in casu de RRU) tijdig opgemerkt?
  • Waarom werd gedurende één jaar niets ondernomen?
  • Is de zaal reeds definitief opgeleverd?
  • Werkt de gemeente aan een oplossing voor de diverse problemen?
  • Wanneer zal het Sint-Franciscuspark via de Groenstraat weer bereikbaar zijn?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!