Op 22 februari legde Luc Denys de eed af als gemeenteraadslid ter vervanging van Bram Gilles die om professionele redenen ontslag nam.

Luc, die al eerder in de gemeenteraad zat en bovendien 12 jaar schepen is geweest, werd als een oude vriend hartelijk terug welkom geheten.

Veel succes, Luc!