De gemeente ontving in 2004 een subsidie van de federale overheid, via de fondsen van Beliris om de bestaande gebouwen in het park van Scheutbos, aan het einde van de Ninoofsesteenweg, in Molenbeek te laten verbouwen tot een ‘Huis van de Natuur’ met een kinderboerderij.

De boerderij van de familie Claes (de laatste in Molenbeek), aan de Ninoofsesteenweg en aan de rand van het park Scheutbos zal verbouwd worden tot een “Huis van de Natuur”. “Deze boerderij is een prachtig gebouw in art nouveau-stijl en het zou een schande zijn om te slopen”, zegt schepen voor Stedelijke Ontwikkeling, Jan Gypers die het verbouwingsproject heeft geïnitieerd. “De realisatie van dit project was niet gemakkelijk, maar de stad wilde een ruimte creëren dat gewijd is aan de natuur en toegankelijk is voor de kinderen. De werkzaamheden zouden klaar moeten zijn tegen het najaar van 2017”.

Het ‘Huis van de Natuur’ zal vooral de nadruk leggen op het pedagogische luik en dus een plaats zijn waar kinderen het hele jaar toegang zullen krijgen tot de kinderboerderij om te leren over dieren en natuur. Er zullen buiten op het domein ook regelmatig ontdekkings-wandelingen worden georganiseerd. In het huis, zal het publiek aan evenementen kunnen deelnemen, vergaderingen en/of conferenties organiseren, alsook tentoonstellingen kunnen bezoeken die gericht zijn op bewustwording van de uitzonderlijke rijke fauna en Flora in het Scheutbos. “We hopen dat deze nieuwe infrastructuur een ontmoetingsplaats wordt waar allerlei educatieve activiteiten over thema’s zoals natuur, water en energie zullen worden georganiseerd. Er zal een aanbod zijn voor volwassenen, maar we willen ons vooral ook richten op onze kinderen die in een stedelijke context opgroeien en dus minder makkelijk in aanraking komen met natuur. Ongeacht hun leeftijd, willen we hen bewust maken van het belang en het behoud van de natuur. We willen hen ook het belang van gezond eten bijbrengen alsook het probleem van de klimaatopwarming, een groot (zo niet het grootste) probleem van onze tijd“, vertelt de schepen van Leefmilieu Annalisa Gadaleta

Het Scheutbos is de ideale plek voor de realisatie van dit project. Op een oppervlakte van ongeveer 55 hectare zullen wandelaars zowel bossen, weilanden, akkers, bloemen en zeldzame planten kunnen vinden. Twee rivieren, de Maalbeek en Leybeek, hebben er hun bron. Bovendien is het een plaats met één van de grootste variatie aan dieren in stedelijk gebied. Van insecten en knaagdieren, tot vogels en amfibieën, 500 dierlijke soorten leven er samen en dat is absoluut uitzonderlijk voor een stad zoals Brussel.