Persbericht Groen! – ECOLO

In Ganshoren trekken Ecolo en Groen voor de zesde maal opnieuw samen naar de kiezer, nu onder de gemeenschappelijke lijstnaam Ecolo-Groen. Het lijsttrekkertrio 2012 wordt aangevoerd door gemeenteraadslid Alain Beeckmans.

Lijsttrekker is Alain Beeckmans, lid van Groen en Ecolo en gemeenteraadslid. Hij werkt al jaren hard voor het behoud van de groene open ruimtes in Ganshoren: “De Brusselse bevolking groeit spectaculair, daarom is er nood aan bijkomende woningen en scholen. Maar een harmonische samenleving heeft ook voldoende groene ruimtes nodig.” Alain Beeckmans zal zich inzetten voor het behoud van de moerassen in de Molenbeekvallei.

De tweede plaats gaat naar Christine Roy van Ecolo. Zij houdt zich vooral bezig met culturele thema’s en het versterken van inspraak en participatie van de burgers. Op de derde plaats staat Philippe Grégoire, politiek secretaris van Ecolo-Ganshoren, die ijvert voor een klimaatneutraal gemeentebestuur tegen 2024.

Lijstduwer is Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid voor Groen. Het gemeenschappelijke programma zal uitgaan van het principe van duurzame ontwikkeling. Respect voor het leefmilieu, een sterk sociaal programma en een stabiele economie die voor iedereen voordeel oplevert. Groen en Ecolo pleiten ook voor de snelle heropening van het zwembad en een lokaal veiligheidsbeleid.

19 DEC 2011

Contact:

Alain Beeckmans
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen
Ganshoren