Interpellatie gemeenteraad 24 november 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Een frietloos Sint-Joost? – Saint-Josse n’a plus la frite.

Op 16 december 2009 besliste de gemeente een mededinging te organiseren «in het kader van de concessie van openbare dienst op het Sint-Joost-plein met het oog op de uitbating van een frietkraam». Tevens werd het bijzonder bestek goedgekeurd voor de toekenning van een concessie van openbare dienst op het Sint-Joost-plein met het oog op de uitbating van een frietkraam.

Een jaar later en een jaar na het betreurde vertrek van Martin blijft het Sint-Joost-plein nog steeds verstoken van een frietkraam.

  • Moeten we hieruit afleiden dat er geen gegadigden hebben gereageerd op de oproep van de gemeente ?
  • Welke stappen heeft de gemeente sindsdien ondernomen en wat zal de gemeente nog ondernemen om te trachten een uitbater van een frietkraam naar de gemeente te lokken ?

-FR-

En décembre 2009 la commune a voté un cahier spécial des charges régissant l’attribution d’une concession domaniale sur la place Saint-Josse en vue d’exploiter une friterie. La commune a en effet souhaité maintenir la friture à la place de celle de Martin. Un an plus tard la place Saint-Josse ne compte toujours pas de friterie.

  • Quid ?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!