Persbericht Groen – ECOLO

Op dinsdag 20 maart 2012 hebben de leden van Ecolo en Groen van de gemeente Sint-Agatha-Berchem de eerste kandidaten aangeduid die op hun gemeenschappelijke lijst voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen staan. Sociaal beleid, burgerparticipatie, goede bestuur, milieubescherming, de heropleving van de wijken en de bevordering van het ‘samen leven’ zijn enkele prioriteiten die Ecolo-Groen in de campagne zal verdedigen.

De eerste plaats gaat naar Christian Boucq, 58 jaar, huidige fractieleider van Ecolo in de oppositie van de Gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem. Christian, die van 2004 tot 2006 ook schepen van Cultuur, van Participatie en van de Wijkcomités was, is animator-opleider van beroep. Hij is daarnaast ook voorzitter van het cultureel centrum Le Fourquet en is erg actief in het verenigingsleven van de gemeente.

De tweede plaats is voor Christel Hendricx, 39 jaar, gemeenteraadslid in Berchem sinds 2009 en verantwoordelijke van de kanselarij op het kabinet van de gewestminister Christos Doulkeridis. (Ecolo) Christel wil zich vooral inzetten voor de verbetering van de levenskwaliteit van alle Berchemnaren, jongeren, bejaarden, kwetsbare doelgroepen, enz.

De derde plaats zal worden ingevuld door Katia Van den Broucke, 47 jaar. Katia is de persoonlijk assistente van Brussels staatssecretaris Bruno De Lille. Ze zal de Groen-delegatie aanvoeren op de gemeenschappelijke lijst van de groenen in Sint-Agatha-Berchem. Ze wil ijveren voor een gemeente waar iedereen gelijke kansen krijgt. Ze zal er op toezien dat er geen exclusieven gesteld worden op basis van taalaanhorigheid.

De vierde plaats is voor Thibault Wauthier, 30 jaar, onderwijzer van beroep en eerder adviseur inzake ruimtelijke ordening en mobiliteit. Gesteund door een jarenlange engagement in de jeugd- en associatieve bewegingen in Berchem, Thibault wil ook ecologie en participatie als centrale thema’s bevorderen.

De 26ste plaats zal worden ingevuld door Julie Walravens, 30 jaar. Verpleegster en moeder van drie kinderen, Julie wil aandacht besteden aan ‘gezondheid’, het gemeenschapsleven en de toegang tot een fatsoenlijk leven voor alle inwoners van de gemeente.

De lijst zal geduwd worden door Vincent Lurquin (27ste plaats), 52 jaar, volksvertegenwoordiger in het Brussels Parlement. Vincent is advocaat van beroep en was van 2000 tot 2006 schepen van Sociale Zaken in Berchem. Hij wil de politiek dichter bij het dagelijkse leven van de Berchemnaren brengen en van zijn gemeente een ontmoetingsplaats maken waar iedereen, van om het even welke herkomst, welkom is.