Persbericht Groen – ECOLO

In het centrum van Stad Brussel is er slechts 10 procent groene ruimte. Dat is het laagste percentage van het gewest. “De inwoners van de vijfhoek hebben nood aan meer groen in hun buurt, ruimte om te spelen, om tot rust te komen, om gezellig samen te zijn. Daarom opent Ecolo-Groen vandaag symbolisch Park West in een van de dichtstbevolkte wijken van de vijfhoek”, aldus Bart Dhondt, 2de plaats op de Ecolo-Groen lijst voor Stad Brussel.

De MIVB-site tussen de Kuregemsestraat en de Gierstraat wordt binnenkort ontruimd. Ecolo-Groen wil er onder andere een park aanleggen met speelterreinen, ruimte voor rust, ontmoeting en ontspanning. “Het park is er nog niet, maar we wilden de bewoners toch al laten proeven door er even een park aan te leggen”, aldus Liesbet Temmerman, 7de plaats op Ecolo-Groen lijst voor Stad Brussel.

De groenen leggen vijf concrete voorstellen op tafel om meer groen in Stad Brussel te creëren. “Om meer groen in de stad te brengen moeten we creatief zijn. Onze voorstellen gaan van het plaatsen van moestuinen op de Brusselse daken, het stimuleren van groene gevels tot het aanleggen van “pocket parks”, aldus Marie Nagy, lijsttrekker Ecolo-Groen.

De vijf voorstellen van Ecolo-Groen:

 1. Park West (Anneessens-Kuregem)
  Het MIVB-atelier beslaat een grote oppervlakte tussen de Kuregem- en de Gierstraat, en wordt binnenkort ontruimd. Eerder dan op deze site enkel vastgoed te ontwikkelen, stellen wij voor om deze gelegenheid aan te grijpen en er een groot park te ontwikkelen, met speel- en sportterreinen, ruimte voor rust en ontspanning, in een dichtbevolkte wijk die snakt naar groen.
 2. Pocket Parcs op maat van de stadswijk
  Pocket parcs zijn kleine groene ruimten, ingeplant in de stadswijken op braakliggende terreinen. Ze bieden ruimte voor ontspanning en ontmoeting, zijn aangepast aan de noden van de bewoners en worden samen met hen ontworpen.
 3. (Moes)Tuinen
  Platte daken lenen zich uitstekend tot het aanleggen van dak(moes)tuinen. Ze zorgen voor meer groen in de stad, en laten de bewoners van een gebouw, een wijk genieten van een aangeplante ruimte met een mooi uitzicht. Ook de stad Brussel beschikt over gebouwen met platte daken. Ecolo-Groen wil dat zij deze openstelt en er (moes)tuinen aanlegt.
 4. Groene gevels (in uw straat)
  Haal enkele stoepstenen weg voor een gevel, plant er klimop, hop of een andere klimplant. Het is een eenvoudige ingreep en goedkoop. Zo bied je een voedselbron en onderkomen aan vogels, vlinders en andere fauna, word je woning beschermd tegen de hitte, daalt de lokale buitentemperatuur en verbetert de luchtkwaliteit.
 5. Openbare ruimte
  De straten en pleinen van onze stad zijn zeer mineraal : beton, tegels, asfalt… Ook op de recent heraangelegde ruimten ontbreekt het aan groen. Ecolo-Groen vraagt dat bij de aanleg van openbare ruimten genoeg planten, bomen en waterelementen worden voorzien, waarvan alle bewoners en passanten kunnen genieten.