Persbericht Groen – ECOLO

Als enige tweetalige lijst in Oudergem trekken Ecolo en Groen samen naar de kiezer met een toekomstgericht stadsproject vol duurzame oplossingen voor een hogere levenskwaliteit. Lijsttrekkers zijn Vincent Molenberg (Ecolo, huidig OCMW-voorzitter) en Elise Willame (Ecolo). De kandidaten voor Groen zijn Kristel Vandenbrande (6de plaats) en Marijn De Smet (18de plaats).

Kristel Vandenbrande is onderzoeker en voormalig docent mediastudies aan de VUB. Ze wil inzetten op een bruisend buurt- en verenigingsleven, mobiliteit, een sterk woonbeleid en een toekomstgerichte ruimtelijke ordening met ruimte voor pleinen en duurzame wijken. Ze is actief binnen gemeenschapscentrum Den Dam en lid van het beheerscomité van TV Brussel.

Marijn De Smet is bediende bij een Brusselse beheersmaatschappij. Zij wil zich inzetten voor de groene zones in de gemeente en zwerfvuil, graffiti en andere schade efficiënt bestrijden.

Onze prioriteiten:

  1. Een warme, sociale en solidaire gemeente: bvb. publieke ruimte herinrichten zodat ze uitnodigen tot ontmoetingen en spel
  2. Een kind- en gezinsvriendelijke gemeente: bvb. kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang
  3. Een volwaardig jeugdbeleid: bvb. oprichten van een jeugdraad
  4. Mobiliteit heruitvinden: bvb. gemeentelijk mobiliteitsplan echt tot leven brengen
  5. Een kwaliteitsvolle leefomgeving voor ouderen: bvb. meer diensten aan huis ontwikkelen
  6. Een sterk lokaal cultuurbeleid: bvb. een cultuurbeleid dat nauwer aansluit bij de inwoners en lokaal talent stimuleert
  7. Gezonde en duurzame voeding bevorderen: bvb. een clausule omtrent duurzaamheid toevoegen in de lastenboeken van de diverse gemeentelijke kantines
  8. Inzetten op kwaliteitsvolle, betaalbare woningen: bvb. intergenerationele woonprojecten en andere vormen van co-housing stimuleren
  9. Energie besparen en energiearmoede bestrijden: bvb. inwoners informeren over voordelen van groepsaankopen