Interpellatie gemeenteraad 29 september 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

Doe wat ik zeg, doe niet wat ik doe?

De Ecolo – Groen! fractie was zeer onaangenaam verrast en verontwaardigd bij het vernemen dat schepen van huisvesting Namlizou betrokken zijn bij het verhuren van woningen die in erbarmelijke staat verkeren. Het getuigt van een onwaarschijnlijk cynisme dat een lid van een schepencollege dat van de strijd tegen huisjesmelkers een prioriteit wil maken (cfr. Beleidsnota 2010, p.3) zich zou bezondigen aan deze feiten. De Ecolo – Groen! fractie is evenwel tevreden dat het college en de burgemeester deze zaak ernstig hebben genomen en de bevoegdheid ‘gemeentelijk patrimonium’ van Mevrouw Namli hebben afgenomen in afwachting dat de gewestelijke inspectiedienst en het gerecht hun werk doen.

Ik zou van dit spijtige voorval gebruik willen maken om de gemeente nog meer aan te zetten om van de strijd tegen huisjesmelkers een prioriteit te maken en de gemeente te vragen om:

  • de controles op huisjesmelkers sterk op te drijven
  • de onderbemande dienst stedenbouw te versterken met het oog op de controle van overtredingen van de stedenbouwkundige voorschriften en de illegale opdeling van woningen.
  • Naar het voorbeeld van het nieuwe wijkcontract ‘Liedekerke’ voldoende transitwoningen te voorzien voor de tijdelijke opvang van slachtoffers van huisjesmelkers.
  • Het beheer van de gemeentelijke huurwoningen te verbeteren. Als lukraak voorbeeld wil ik hier de woning op de Kruidtuinstraat 79 vermelden. Dit pand werd in het kader van het vorige wijkcontract ‘Groenstraat’ opgeknapt en opgedeeld in drie appartementen. De werken lieten lang op zich wachten en het was wachten tot maart 2010 tot de gemeenteraad mocht stemmen over de huurprijzen. Een half jaar later staan deze woningen nog steeds leeg en zijn ze het slachtoffer van vandalisme. Dit is slechts één voorbeeld van een gebrekkig beheer door de gemeente waardoor mensen langer dan nodig in de kou blijven staan. Dit moet en kan beter.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!