De diversiteit in onze scholen is groot en vormt een echte uitdaging voor de leerkrachten. Vaak wordt de focus gelegd op culturele diversiteit, maar diversiteit is een meervoud en kan verschillende vormen aannemen. Denk maar aan gender, handicap, seksualiteit. Om onze leerkrachten beter te ondersteunen in deze uitdaging, werken we met het boek ‘Lou op weg naar school’. Het boek wil het themadiversiteit als vanzelfsprekend voorstellen door veel diversiteit in het verhaal zichtbaar te maken zonder er expliciet naar te verwijzen.

Lou heeft twee papa’s, en onderweg naar school ziet hij een brandweervouw. De mama van zijn beste vriendin draagt een hoofddoek en met de klas brengen ze een bezoek aan een boerderij gerund door twee vrouwen. Bij het boek hoort ook educatief materiaal om diversiteit bespreekbaar te maken in de klas. Een vorming over gender (stereotypen) heeft ook de leerkrachten verder geholpen om aan de slag te gaan met de brede diversiteit in hun klassen. Diversiteit is een werkwoord dat de leerkrachten elke dag waar maken in hun klassen! Het boek werd ontwikkeld door Cavaria samen met Kathleen Amant, en in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant.

Annalisa Gadaleta, schepen van Nederlandstalig onderwijs in Molenbeek

Meer info: https://cavaria.be/educatief-pakket-lou