Interpellatie gemeenteraad – 26 oktober 2016

INTERPELLATIE INGEDIEND DOOR  ANNEMIE MAES, GEMEENTERAADSLID OVER DE INVESTERINGEN VAN DE GEMEENTE IN DE SECTOR VAN DE FOSSIELE BRANDSTOFFEN
Als we willen vermijden dat ons klimaat totaal ontspoort moeten we vasthouden aan een maximum opwarming van 2°C. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de klimaatrapporten van het ‘Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties’ (IPCC). In 2012 bracht het Carbon Tracker Initiative een rapport uit waarin berekend werd hoeveel CO2 men dan nog wereldwijd mag uitstoten. Volgens dit rapport mogen we tussen 2000 en 2050 niet meer dan 886 Gigaton C02 uitstoten. Maar het CO2-emissie-potentieel van alle op dit ogenblik gekende reserves aan fossiele brandstoffen (steenkool, olie en gas, in handen van privé maatschappijen en staten) bedraagt volgens hun rapport maar liefst 2.795 Gigaton CO2. Dat is zo goed als het vijfvoudige. Om voor 80% zeker te zijn dat de 2°C grens gerespecteerd wordt, mag 80% van deze fossiele reserves niet meer gebruikt worden als brandstof. Deze analyse werd in grote lijnen bevestigd door wetenschappers Christophe McGlade en Paul Ekins in een artikel in “Nature”: zij gaan op basis van het laatste IPCC-rapport uit van een resterend wereldwijd CO2-emissiebudget van 1.100 gigaton CO2 en van een hoeveelheid CO2 vervat in de resterende voorraden aan fossiele brandstoffen die minstens drie keer zo groot is. Daarom roepen tal van organisaties op om niet langer te investeren in die bedrijven die erop gericht zijn deze fossiele grondstoffen tot de laatste druppel uit de grond te halen. Deze internationale desinvesteringscampagne wordt steeds populairder. De oproep om te desinvesteren uit fossiele brandstoffen werd ondertussen door meer dan 400 organisaties en overheden gevolgd. In navolging van de klimaattop van Parijs kunnen we nog meer engagementen verwachten. Ook onze gemeente zou hier actie kunnen ondernemen en een fossielvrije gemeente worden. Lokale overheden beleggen immers direct en indirect geld op korte of lange termijn door bemiddeling van instituties en fondsen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan pensioenfondsen of reserves. Gezien de beperkte relatieve rendabiliteit van de energiesector in vergelijking tot de rest van de beurs, vermoeden wij zelfs dat het niet langer investeren in fossiele brandstoffen geld zou kunnen opleveren. Mijn vragen zijn in dit verband de volgende:

  • Welke gemeentelijke financiële middelen zouden potentieel – direct of indirect – geld in fossiele brandstoffen kunnen investeren (via aandelen of obligaties) ?
  • Zijn er al gemeentelijke financiële middelen geïnvesteerd in bv. een groepsverzekering, pensioenfonds voor het personeel en/of financiële reserves ? Zo ja, hoe worden die beheerd ?
  • Heeft u een precies zicht op de beleggingen die hiermee gedaan worden, zelfs als deze beleggingen door derden beheerd worden ?
  • hoeveel van deze middelen zijn er geïnvesteerd in fossiele brandstoffen ? Met fossiele brandstoffen bedoelen wij de lijst van 200 bedrijven in bijlage
  • Welke maatregelen heeft de gemeente reeds genomen om het investeren in fossiele brandstoffen te vermijden ?

Antwoord schepen G. LEPERS : Je vous confirme, qu’après avoir interrogé le département financier de la commune GEFICO, il n’existe pas de placements financiers à la commune et donc pas non plus dans des sociétés développant ou promulguant les énergies fossiles. Les comptes communaux sont essentiellement des comptes courants destinés à assurer la gestion financière quotidienne de la commune, comptes courants auxquels s’ajoutent quelques comptes épargne tout à fait classiques. En fonction de la situation financière communale, et afin d’assurer une saine gestion, toute somme placée ne l’est que sur des comptes d’épargne classique et non dans d’autres produits financiers à terme ou à risque. D’autre part, la commune n’a pas de fonds de pension propre. L’ensemble des cotisations de pension est versé dans un « pool 2 » géré par l’organisme fédéral ORPSS, sans aucune possibilité, comme aux Etats-Unis par exemple, de pouvoir investir en actions ou obligations. Enfin, si certaines sommes ont été investies dans le Holding communal à l’époque de Dexia, je vous rappelle que ce Holding est actuellement en procédure de liquidation. En conclusion, la commune peut donc répondre favorablement à votre demande puisqu’aucun placement financier n’est réalisé dans les énergies fossiles. En espérant avoir ainsi apporté les éclaircissements nécessaires, je vous remercie.