Persbericht Groen

De meerderheidspartijen in de Raad van de VGC hebben de motie van aanbeveling van Groen verworpen om de beslissing van het VGC-College in te trekken tot het stopzetten van subsidies voor het Brussels Steunpunt voor Cultuursensitieve Zorg.

Nochtans vonden ook de meerderheidspartijen de ondersteuning van de Brusselse organisaties op dat vlak belangrijk en spraken ze hun waardering uit voor het werk van het Steunpunt. Maar blijkbaar dicteert het College het stemgedrag van de raadsleden en volgen ze braaf en slaafs het College en stemden de motie van aanbeveling van Groen weg. Collegelid Debaets was zelfs niet aanwezig tijdens het debat … wat door de betrokkenen als een blijk van gebrek aan respect werd aangevoeld.

Waarover ging het debat?

Staatssecretaris voor Welzijn en Gelijke Kansen, Bianca Debaets (CD&V), zette eind 2016 de botte bijl in de subsidies voor het Brussels Steunpunt Cultuursensitieve zorg. Ze nam de beslissing zonder voorafgaandelijk overleg met de sector van de geestelijke gezondheidszorg en zonder overleg met het kabinet van Vlaams minister en partijgenoot Jo Vandeurzen. Arnaud Verstraete, Brussels parlementslid voor Groen, vindt de laattijdige en eenzijdige beslissing onbegrijpelijk. “Het Steunpunt CZ maakt zorg in Brussel toegankelijk voor iederreen, ongeacht hun achtergrond. Nieuwkomers die vandaag aankloppen bij de hulpverlening hebben hun eigen culturele achtergrond. Steunpunt Cultuursensitieve Zorg reikte hulpverleners instrumenten aan om daar mee om te gaan. Debaets neemt dat nu weg, zonder enig overleg.”

Waarom is het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg in Brussel nodig?

Het Brussels Steunpunt Cultuursensitieve Zorg startte in mei 2010 binnen het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel om hulpverleners te ondersteunen in hun ontmoeting met een hulpvrager met een migratieachtergrond. Brussels parlementslid Arnaud Verstraete (Groen): “Goede hulpverlening begint met het begrijpen van de vraag die de hulpvrager stelt. Hoe verder de taal en cultuur van beide uiteen liggen, hoe moeilijker het wordt om een echte zorgrelatie op te bouwen. Precies om die reden organiseerde het Steunpunt vormingen en consultaties aan hulpverleners werkzaam in onder andere het CAW, de jeugdzorgvoorzieningen en de CLB’s. Hoeft het gezegd dat het wegvallen van subsidies voor het Steunpunt ook gevolgen heeft voor de vele organisaties die hier beroep op doen? Zonder het steunpunt dreigt het Brusselse welzijnsaanbod ontoegankelijk te worden voor Brusselaars met een diverse achtergrond.”

Groen zal bij de volgende begrotingsbespreking een voorstel indienen om het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg opnieuw subsidies te geven en ervoor te zorgen dat ze structureel wordt ingebed in de dienstverlening van de VGC en/of de Vlaamse overheid.

24 FEB 2017

Contact:
Arnaud Verstraete
Arnaud.verstraete@groen.be
0486/84 62 37