Interpellatie gemeenteraad 24 november 2010 – Frederic Roekens

Interpellatie van Frederic Roekens, Ecolo-Groen! raadslid, aan het College van Burgemeester en Schepenen betreffende:

De voetpaden van Sint-Joost, zoeken naar spijkers op laag water? – Les trottoir de Saint-Josse, Enfoncer le clou?

De beleidsnota 2010 informeert ons dat er dit jaar eindelijk werk zal gemaakt worden van de beloofde wegmarkeringen door middel van ‘spijkers’ voor terrassen en de voor handelaars toegelaten ruimte om hun waren op straat uit te stallen. In november 2007 werd in dit verband besloten om voor 62.000 euro aan spijkers aan te kopen. De gewestelijke stedenbouwkundige regels voorzien immers dat voetgangers 1.50 m of in het slechtste geval 1.20 m ruimte moeten krijgen op het voetpad. In vele straten worden deze regels met voeten getreden.

  • Wanneer zal dit dossier eindelijk gefinaliseerd worden en wanneer zullen de voetgangers in Sint-joost weer onbekommerd op het voetpad kunnen lopen ?
  • Zullen de de spijkers na 3 jaren daadwerkelijk worden geplaatst en de overtredende handelaars aangepakt ? In bepaalde straten zorgen de bezette voetpaden voor gevaarlijke situaties.

-FR-

La note de politique générale 2010 nous informe que le projet de marquage au sol au moyen de « clous » sur le trottoir devrait être finalisé en 2010. Pour rappel, il s’agit de mieux organiser l’espace public devant les commerces : terrasses de restaurants mais aussi étalages des épiciers. A cette effet la commune a voté en novembre 2007 l’achat pour 62.000 € de clous jaunes limitant les étals à un empiétement décent des trottoirs. Le règlement régional d’urbanisme (le RRU) prévoit, en son titre 7, article 4 de préserver une distance de 1,50 m, dans le pire des cas de 1,20 m.

  • Quand allons-nous enfin voir la finalisation de ce projet et la fin des infractions qui empechent les Ten-noodois de circuler sur les trottoirs?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Frederic Roekens
Gemeenteraadslid Ecolo-Groen!